Anders Eriksson

Anders Eriksson

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Medlem i Talmanskonferensen
  2019-11-06 –
 • Ordförande i Ålands delegation i Nordiska rådet
  2019-11-06 –
 • Vice ordförande i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2019-11-06 –
 • Ersättare i Finans- och näringsutskottet
  2019-11-06 – 2019-12-13
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-11-04 –
 • Mandatperioden 2011-2015

 • Ersättare i Lag- och kulturutskottet
  2011-11-03 – 2015-10-31
 • Medlem i Ålands delegation i Nordiska rådet
  2011-11-03 – 2015-10-31
 • Medlem i Social- och miljöutskottet
  2011-11-03 – 2015-10-31
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2011-11-03 – 2015-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2011-11-01 – 2015-10-31
 • Mandatperioden 2007-2011

 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2009-09-11 – 2011-10-31
 • Ordförande i Stora utskottet
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Ersättare i Näringsutskottet
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Ersättare i Finansutskottet
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Mandatperioden 2003-2007

 • Medlem i Talmanskonferensen
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Ersättare i Ålands delegation i Nordiska rådet
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Ordförande i Stora utskottet
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Övriga uppdrag

 • Medlem i Ålands landskapsregering
  1995-11-23 – 1999-12-01
 • Ledamot i Ålands landskapsstyrelse
  1995-11-01 – 1999-10-31
 • Medlem i Ålands landskapsstyrelse
  1994-04-22 – 1995-11-22
 • Ledamot i Ålands landskapsstyrelse
  1991-11-29 – 1995-10-31
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1991-11-01 – 1991-11-29
 • Ordförande i Finansutskottet
  1991-11-01 – 1991-11-29
 • Ledamot i Ålands lagting
  1991-11-01 – 1995-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  1991-11-01 – 1991-11-29
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1990-11-01 – 1991-10-31
 • Ersättare i Stora utskottet
  1989-11-01 – 1991-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  1988-11-01 – 1991-10-31
 • Ordförande i Lag- och ekonomiutskottet
  1988-11-01 – 1991-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1987-11-01 – 1991-10-31
 • Medlem i Stora utskottet
  1987-11-01 – 1988-10-31
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1987-11-01 – 1990-10-31
 • Ersättare i Lag- och ekonomiutskottet
  1987-11-01 – 1988-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast avlagda röster

Visa alla omröstningar 

Senast publicerade anföranden

 • Herr talman! Momentet landskapsandelar för grundskola och stöd för undervisning bör ökas med 1 miljon euro i enlighet med vad jag aviserade tidigare. Motiveringen är förstås minskade landskapsandelar och den lagstiftning som driver upp kostnader för...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Enda behandling Anförande 2021-12-17 09:58:45
 • Tack, herr talman! Motiveringen till det här ändringsförslaget som delades ut i samband med remissen av betänkandet är följande: "Ny lagstiftning inom socialvårdsområdet har medfört kraftigt ökade kostnader för de åländska kommunerna samtidigt har...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Enda behandling Anförande 2021-12-17 09:51:12
 • Herr talman! Jag tycker att det var ett intressant anförande som ledamoten Gunell hade. Intressant anförande hade också ledamoten Måtar onekligen. Jag ska försöka tillföra ett par andra aspekter. ...

  Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion (LF 29/2020-2021) Första behandling Anförande 2021-12-15 13:43:37
 • Tack, för ordet, herr talman! Ålands Framtid är det enda partiet som inte har vare sig ordinarie- eller ersättarplats i finans- och näringsutskottet. Det kan säkert leda till att jag ställer någon oinsatt och dum fråga och jag kommer att avrunda med ett...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Enda behandling Anförande 2021-12-14 12:31:08
 • Tack för ordet, herr talman! Det förefaller som det kan bli en del arbete i lag- och kulturutskottet med den här framställningen. Grunden i själva framställningen är förstås lovvärd, det vill säga att man ska främja en så ren fordonspark som möjligt....

  Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling (LF 1/2021-2022) Remissdebatt Anförande 2021-11-22 13:51:10
 • Värderade kollegor, det har var en lång debatt så jag ska försöka vara så kort som möjligt och inte trötta ut er dess mera. Men jag blev lite förvånad över ledamoten Camilla Gunells tal som jag ganska långt uppfattar som ett försvarstal av den...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Remissdebatt Anförande 2021-11-17 20:59:46
 • Herr talman! Det blev en allvarlig stämning här och det var ett viktigt ärende som kom upp men ska vi klara av den här typen av problem så måste vi ha en samhällsekonomi som fungerar. Ledamoten Torbjörn Eliasson inspirerade mig igår att vi måste börja...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Remissdebatt Anförande 2021-11-17 15:46:38
 • Tack, herr talman! Med risk för att jag gör någon besviken så vill jag inledningsvis säga att jag har inte ambitionen att slå tidigare talares replikrekord. ...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Remissdebatt Gruppanförande 2021-11-16 10:19:13
 • Tack, herr talman! Så länge Ålands Framtid har funnits i lagtinget har vi alltid med stort intresse tagit del av revisionen oavsett vilken form den har vari i. Jag håller med om det som lagtingsledamot John Holmberg just sade att det har varit dåligt...

  Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020 (RB 2/2020-2021) Enda behandling Anförande 2021-11-10 13:54:53
 • Tack, herr talman! Detta meddelande om regeringens externpolitik har legat länge i självstyrelsepolitiska nämnden, kanske onödigt länge får jag väl lov att säga. Men vi hade ett omfattande hörande. Med tanke på pandemin så fördes det ett resonemang i...

  Landskapsregeringens externpolitik (M 2/2020-2021) Enda behandling Anförande 2021-10-04 13:17:23