Simon Påvals

Simon Påvals

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Medlem i BSPC
  2019-12-18 –
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2019-11-06 –
 • Medlem i Social- och miljöutskottet
  2019-11-06 –
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-11-04 –

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast avlagda röster

Visa alla omröstningar 

Senast publicerade anföranden

 • Tack, herr talman! Jag ska lite kort nämna den motion som jag är första undertecknare på; Skärgårdsmeddelande för framtiden....

  Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 (BF 5/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-09-20 16:38:53
 • Tack, herr talman! Östersjön är det viktigaste vi har, det är vi alla överens om och det visar sig ju med engagemanget som finns för Östersjön och det inre Skärgårdshavet som vi har runtom Åland, både på politisk nivå, i tredje sektorn och...

  Fartygsavfall (LF 28/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-06-11 13:27:22
 • Tack, herr talman! Den liberala lagtingsgruppen tycker att syftet med detta lagförslag är väldigt bra; att minska vattenförbrukningens miljöpåverkan genom att göra hyresgäster uppmärksamma på och betalningsskyldiga för den faktiska förbrukningen. Detta...

  Individuella vattenmätare i hyreshus (LF 23/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-06-02 19:22:43
 • Tack, talman! Polisledningen och styrelsen för Ålands polismyndighet gjorde inför årsbudget 2021 bedömningen att återinförandet av trafikpolisgruppen var nödvändigt för att polisen ska kunna övervaka trafiken, speciellt den tunga trafiken i landskapet...

  Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen (F 5/2020-2021) Föredras Fråga 2021-06-02 13:46:16
 • Tack, herr talman! Vi behöver alla händer och huvuden vi kan få tag i idag och de kommande 10 åren för att komma ur denna kris. Därför behöver vi, lika mycket som att få vuxna arbetslösa i sysselsättning, även förbereda våra ungdomar inför ett framtida...

  Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 (BF 4/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-05-12 09:32:36
 • Tack, fru talman! Tiden är i allra högsta grad en aspekt när vi pratar om vilka åtgärder som ska göras och när de ska göras för att säkra vår sjöfågelstams fortlevnad och då speciellt när det handlar om ejderns möjligheter till en framgångsrik häckning....

  Skydda sjöfågelstammen (MI 2/2019-2020) Enda behandling Anförande 2021-04-14 15:07:14
 • Tack, herr talman! Åland har haft en relativt god inflyttning under 2020 och intresset för att flytta till landsbygd och skärgård har ökat i allmänhet, både i Sverige och Finland under coronapandemin. Det finns en risk dock för att konkurrensen kommer...

  Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen (F 4/2020-2021) Föredras Fråga 2021-04-14 13:12:35
 • Tack, herr talman! Jag vill börja med att meddela att jag är mycket stolt över att ha varit med och bidragit till detta betänkande i social- och miljöutskottet. Det nämndes tidigare att det kanske inte är så många som läser betänkanden eller tittar på...

  Skydda sjöfågelstammen (MI 2/2019-2020) Enda behandling Anförande 2021-04-12 16:17:07
 • Tack, herr talman! Från Liberalernas sida så tycker vi det är intressant att få behandla det här, speciellt jag som sitter i social- och miljöutskottet. ...

  Ändring av miljökonsekvensbedömningar (LF 19/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-04-12 13:23:34
 • Tack, herr talman! Allteftersom behandlingen gick i utskottet så blev det alltmer intressant. Även under hörandeprocessen som innehöll en synnerligen väl komponerad hörande lista, där ska utskottet ha. Under den processen blev det allt tydligare att...

  Åland behöver fler artrika vägar (MOT 12/2019-2020) Enda behandling Anförande 2021-03-22 16:23:42