Katrin Sjögren

Katrin Sjögren

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Första vicetalman i Ålands lagting
  2020-11-02 –
 • Första vicetalman i Presidiet
  2020-11-02 –
 • Vice ordförande i Kanslikommissionen
  2020-09-14 –
 • Medlem i Talmanskonferensen
  2020-09-14 –
 • Ersättare i Finans- och näringsutskottet
  2019-12-18 –
 • Första vicetalman i Ålands lagting
  2020-09-14 – 2020-11-02
 • Första vicetalman i Presidiet
  2020-09-14 – 2020-11-02
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-12-11 – 2020-09-14
 • Lantråd i Ålands landskapsregering
  2019-11-01 – 2019-12-10
 • Mandatperioden 2015-2019

 • Vice ordförande i Ålands delegation i Nordiska rådet
  2015-11-04 – 2015-11-25
 • Vice ordförande i Lag- och kulturutskottet
  2015-11-04 – 2015-11-25
 • Lantråd i Ålands landskapsregering
  2015-11-01 – 2019-12-10
 • Ledamot i Ålands lagting
  2015-11-01 – 2015-11-25
 • Mandatperioden 2011-2015

 • Ersättare i Ålands delegation i Nordiska rådet
  2011-11-30 – 2015-10-31
 • Ersättare i Social- och miljöutskottet
  2011-11-30 – 2015-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  2011-11-30 – 2015-10-31
 • Ordförande i Lag- och kulturutskottet
  2011-11-30 – 2015-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2011-11-01 – 2015-10-31
 • Minister i Ålands landskapsstyrelse
  2011-11-01 – 2011-11-25
 • Mandatperioden 2007-2011

 • Ledamot i Ålands lagting
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Medlem i Justeringsman
  2007-11-01 – 2007-11-26
 • Vice ordförande i Justeringsutskottet
  2007-11-01 – 2007-11-26
 • Medlem i Social- och miljöutskottet
  2007-11-01 – 2007-11-26
 • Vice ordförande i Kulturutskottet
  2007-11-01 – 2007-11-26
 • Mandatperioden 2003-2007

 • Medlem i Justeringsutskottet
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Vice ordförande i Kulturutskottet
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Ersättare i Social- och miljöutskottet
  2003-11-01 – 2007-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast avlagda röster

Visa alla omröstningar 

Senast publicerade anföranden

 • Talman! Jag önskar föra min reservation till omröstning. Den innehåller en uppmaning till landskapsregeringen att man behöver prioritera när det gäller skärgårdstrafiken, man måste komma med klara besked. I omställningsmeddelandet som man har aviserat...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Enda behandling Anförande 2021-12-17 10:46:35
 • Talman! Jag önskar föra min reservation till omröstning. Det handlar om det äldrepolitiska programmet som ska tas fram. Liberalerna önskar man ska ha tonvikt på det förebyggande arbetet, tvärprofessionella processer och att vårdkedjorna för äldre med...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Enda behandling Anförande 2021-12-17 10:40:44
 • Talman! Jag önskar föra min reservation till omröstning. Den behandlar högskolan, att man ska reviderar lagstiftningen så att det blir möjligt att undervisa på engelska och samarbeta med andra utbildningsinstitutioner. Dessutom behöver man se över...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Enda behandling Anförande 2021-12-17 10:38:21
 • Talman! Jag önskar föra min reservation till omröstning. Den behandlar ett lagstadgat kostnadsfritt gymnasium med en åländsk utbildningsreform. Den behandlar också inrättande av en ungdomsmottagning och att man dessutom ska sluta med det byråkratiska...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Enda behandling Anförande 2021-12-17 10:30:39
 • Talman! Jag ber att få föra min reservation till omröstning. Det gäller att Åland behöver föra en proaktiv, offensiv och strukturerad politik när det gäller EU:s gröna giv. Det handlar också om inrättande av en utvecklings- och hållbarhetsfond samt...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Enda behandling Anförande 2021-12-17 10:27:02
 • Talman! Det blir precis samma som med budgetbetänkandet, man står här och pratar med sig själv. Det är inte ett jättestort intresse att delta i debatten eller komma med något klargörande eller svar. Det är ju också ett sätt att utöva makt om man tycker...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Enda behandling Anförande 2021-12-14 13:50:07
 • Talman! När vi nu diskuterar finans- och näringsutskottet betänkande skulle man kunna sammanfatta budgetdebatten och betänkandet med det gamla ordspråket "mycket skrik för lite ull" som min mormor skulle ha sagt. Det fanns uppenbarligen en ambition att...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Enda behandling Anförande 2021-12-14 11:32:44
 • Talman! Fru lantråd, det här är en uppföljning av frågeställningen från september. Då ställde jag en fråga av demokratisk natur. De politiska partierna har små resurser, inga politiska tjänstemän, ingen tillgång till utredningstjänst och knappa...

  Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen (F 1/2021-2022) Föredras Fråga 2021-12-13 13:01:47
 • Talman! Vad är det som händer riktigt? Jag har väl aldrig varit med om något liknande. Hela budgetförslag roderar och det går faktiskt inte att utröna om det finns stöd för budgetförslaget eller inte. Det får nog betraktas som en fullständig...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Remissdebatt Anförande 2021-11-17 10:37:43
 • Jag ska bara fatta mig ytterst, ytterst kort. Jag vill också tacka för näringsministerns anförande och önska lycka till i det arbetet, vi är alla helt införstådda med att det inte är helt enkelt och inte helt lätt. Men jag måste på slutrakan ändå säga...

  Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken (S 3/2020-2021) Enda behandling Anförande 2021-11-10 16:26:12