Annette Bergbo

Annette Bergbo

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2019-12-18 –
 • Medlem i Lag- och kulturutskottet
  2019-12-18 –
 • Medlem i Talmanskonferensen
  2019-12-13 –
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-12-11 –

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast avlagda röster

Visa alla omröstningar 

Senast publicerade anföranden

 • Talman! Bästa lagting och åhörare! Hur vi - i vår del av världen - konsumerar vårt viktigaste livsmedel skiljer sig tyvärr på ett pinsamt, ja – svårbegripligt sätt i jämförelse med många andra länder. Vi talar om vatten. Källan till allt liv. ...

  Individuella vattenmätare i hyreshus (LF 23/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-06-02 19:28:26
 • Herr talman! Bästa lagting och åhörare. Årsredovisning 2020 är ett tungt dokument, både i innehåll och vikt. Det är en tillbakablick på ett år då i princip ingenting var som det brukar vara. Årsredovisningen färgas i allt som beskrivs där av den...

  Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2020 (RS 3/2020-2021) Remissdebatt Gruppanförande 2021-05-31 14:51:22
 • Talman, bästa lagting och åhörare! Lagförslaget “Tillfälligt likviditetsstöd till kommuner” är ett stöd som, just precis som namnet säger, är tillfälligt och givet i en akut ekonomisk situation då kommunen inte längre kan betala löner och fakturor,...

  Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 (BF 4/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-05-10 18:56:54
 • Fru talman! Bästa lagtingsledamöter och åhörare. Ett samhälle med 30 000 invånare kan göra skillnad. För några år sedan startades en demoplattform för Åland som föregångare i omställningen till förnybar energi. Smarta elnät, lagring av överskott,...

  Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden (M 3/2020-2021) Remissdebatt Gruppanförande 2021-05-03 14:44:32
 • Talman! Bästa lagting och åhörare. Mycket har hänt i vårt ösamhälle de senaste decennierna. Människan har brett ut sig, spridit kemikalier och bidragit till övergödning. Sjöfarten har grumlat lekvikar och marina miljöer....

  Skydda sjöfågelstammen (MI 2/2019-2020) Enda behandling Anförande 2021-04-12 15:58:11
 • Fru talman! Förslaget till tilläggsbudget nummer 1 för år 2021 är ett resultat av en ansvarsfull och förutseende ekonomisk politik. Budgeten innehåller nämligen anslag och omdisponeringar i fullmakter som inte kan vänta på att ingå i den planerade...

  Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 (BF 3/2020-2021) Enda behandling Anförande 2021-03-29 15:02:51
 • Fru talman! Vi har idag på vårt bord lag- och kulturutskottets betänkande gällande ny offentlighetslagstiftning. Målet är att lagen ska stärka offentlighetsprincipen och öka öppenheten inom landskaps- och kommunalförvaltningen. Öppenhet och transparens...

  Ny offentlighetslagstiftning (LF 8/2020-2021) Första behandling Anförande 2021-03-22 14:39:58
 • Talman, ledamöter och åhörare! Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande ”Redogörelse över självstyrelse-politiska frågor” berör följdriktigt flertalet, för självstyrelsen, tunga och viktiga frågeställningar....

  Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor (RS 2/2019-2020) Enda behandling Anförande 2021-02-03 14:37:51
 • Tack, fru talman! När vi avslutade den här debatten förra gången så var stämningen här och debattens ton väldigt kreativ och respektfull. Och tiden här emellan nu så tycker jag att i olika sammanhang så har den beskrivits på ett ganska hånfullt sätt....

  Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga (MOT 2/2020-2021) Remissdebatt Gruppanförande 2021-02-01 13:49:15
 • Talman! Offentlighetsprincipen är central i vårt samhällssystem, en grundbult och en av pelarna i den nordiska välfärdsmodellen. Den är en garant för att var och en ska kunna ta tillvara sina medborgerliga rättigheter och...

  Ny offentlighetslagstiftning (LF 8/2020-2021) Remissdebatt Gruppanförande 2021-01-18 14:55:02