Annette Bergbo

Annette Bergbo

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Ersättare i Talmanskonferensen
  2021-11-15 –
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2019-12-18 –
 • Medlem i Lag- och kulturutskottet
  2019-12-18 –
 • Medlem i Talmanskonferensen
  2019-12-13 – 2021-11-14
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-12-11 –

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast avlagda röster

Visa alla omröstningar 

Senast publicerade anföranden

 • Fru talman! Ordet ”samarbete” utkristalliserar sig i flertalet textavsnitt i självstyrelsepolitiska nämndens betänkande om landskapsregeringens externpolitik år 2020 och delvis år 2021. ...

  Landskapsregeringens externpolitik (M 2/2020-2021) Enda behandling Anförande 2021-10-04 14:09:11
 • Talman! Finansutskottet berör i sitt betänkande, om förslaget till tredje tilläggsbudgeten för år 2021, bland annat anslag som krävs för att stävja nu aktuella djursjukdomarna IHN hos laxfiskar och varroa hos tambin....

  Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 (BF 5/2020-2021) Enda behandling Anförande 2021-09-29 14:29:26
 • Talman! Bästa lagting och åhörare! Hur vi - i vår del av världen - konsumerar vårt viktigaste livsmedel skiljer sig tyvärr på ett pinsamt, ja – svårbegripligt sätt i jämförelse med många andra länder. Vi talar om vatten. Källan till allt liv. ...

  Individuella vattenmätare i hyreshus (LF 23/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-06-02 19:28:26
 • Herr talman! Bästa lagting och åhörare. Årsredovisning 2020 är ett tungt dokument, både i innehåll och vikt. Det är en tillbakablick på ett år då i princip ingenting var som det brukar vara. Årsredovisningen färgas i allt som beskrivs där av den...

  Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2020 (RS 3/2020-2021) Remissdebatt Gruppanförande 2021-05-31 14:51:22
 • Talman, bästa lagting och åhörare! Lagförslaget “Tillfälligt likviditetsstöd till kommuner” är ett stöd som, just precis som namnet säger, är tillfälligt och givet i en akut ekonomisk situation då kommunen inte längre kan betala löner och fakturor,...

  Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 (BF 4/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-05-10 18:56:54
 • Fru talman! Bästa lagtingsledamöter och åhörare. Ett samhälle med 30 000 invånare kan göra skillnad. För några år sedan startades en demoplattform för Åland som föregångare i omställningen till förnybar energi. Smarta elnät, lagring av överskott,...

  Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden (M 3/2020-2021) Remissdebatt Gruppanförande 2021-05-03 14:44:32
 • Talman! Bästa lagting och åhörare. Mycket har hänt i vårt ösamhälle de senaste decennierna. Människan har brett ut sig, spridit kemikalier och bidragit till övergödning. Sjöfarten har grumlat lekvikar och marina miljöer....

  Skydda sjöfågelstammen (MI 2/2019-2020) Enda behandling Anförande 2021-04-12 15:58:11
 • Fru talman! Förslaget till tilläggsbudget nummer 1 för år 2021 är ett resultat av en ansvarsfull och förutseende ekonomisk politik. Budgeten innehåller nämligen anslag och omdisponeringar i fullmakter som inte kan vänta på att ingå i den planerade...

  Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 (BF 3/2020-2021) Enda behandling Anförande 2021-03-29 15:02:51
 • Fru talman! Vi har idag på vårt bord lag- och kulturutskottets betänkande gällande ny offentlighetslagstiftning. Målet är att lagen ska stärka offentlighetsprincipen och öka öppenheten inom landskaps- och kommunalförvaltningen. Öppenhet och transparens...

  Ny offentlighetslagstiftning (LF 8/2020-2021) Första behandling Anförande 2021-03-22 14:39:58
 • Talman, ledamöter och åhörare! Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande ”Redogörelse över självstyrelse-politiska frågor” berör följdriktigt flertalet, för självstyrelsen, tunga och viktiga frågeställningar....

  Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor (RS 2/2019-2020) Enda behandling Anförande 2021-02-03 14:37:51