Christian Wikström

Politiska uppdrag

  • Mandatperioden 2019-2023

  • Minister i Ålands landskapsregering
    2019-12-11 –

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Senast publicerade anföranden

  • Tack, herr talman! Jag har ett ganska brett område, så jag har valt att fokusera det här anförandet kring en fråga. Det är också en fråga som jag har tagit upp i budgetbehandlingen och anmält avvikande åsikt kring. Sedan kommer jag att återkomma till...

    Förslag till Ålands budget för år 2024 (BF 1/2023-2024) Remissdebatt Anförande 2023-11-13 15:51:20