Nina Fellman

Nina Fellman

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Medlem i Finans- och näringsutskottet
  2019-12-18 –
 • Medlem i Justeringsutskottet
  2019-12-18 –
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2019-12-18 –
 • Ersättare i Social- och miljöutskottet
  2019-12-18 –
 • Ersättare i Lag- och kulturutskottet
  2019-12-18 –
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-12-11 –
 • Minister i Ålands landskapsregering
  2019-11-01 – 2019-12-10
 • Mandatperioden 2015-2019

 • Minister i Ålands landskapsregering
  2015-11-25 – 2019-10-31
 • Medlem i Social- och miljöutskottet
  2015-11-04 – 2015-11-25
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2015-11-04 – 2015-11-25
 • Medlem i Kanslikommissionen
  2015-11-04 – 2015-11-25
 • Ledamot i Ålands lagting
  2015-11-01 – 2015-11-24

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast avlagda röster

Visa alla omröstningar 

Senast publicerade anföranden

 • Jag ber att få föra till omröstning min reservation där jag förslår följande inledning: ”Ett demokratiskt samhälle bör alltid sträva mot större jämställdhet och en bredare representation av alla grupper i samhället, såväl inom den politiska sfären som i...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Enda behandling Anförande 2021-12-17 10:42:56
 • Jag ber att få föra min reservation till omröstning gällande förlängd läroplikt. Jag föreslår att det inledande stycket stryks och ersätts med: "Utskottet anser på basen av de höranden som hållits att landskapsregeringen snarast bör inleda införandet av...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Enda behandling Anförande 2021-12-17 10:32:35
 • Jag vill föra min reservation till omröstning. Jag vill till betänkandet foga följande mening: "Utskottet uppmanar landskapsregeringen att i kommande tilläggsbudget se till att Högskolan på Åland kan införa ett nytt kollektivavtal, samt att en utredning...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Enda behandling Anförande 2021-12-17 10:28:53
 • Jag vill föra vår reservation till omröstning gällande en textändring till stycket hållbar utveckling och den gröna given, där man uppmanar landskapsregeringen att förverkliga en klimatportal där man i dialog kan informera de framsteg som har gjorts på...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Enda behandling Anförande 2021-12-17 10:25:09
 • Jag ber att få föra till omröstning vår reservation, att byta ut hela stycket som gäller kommunerna och landskapsandelarna samt effektivisering av kommunernas inre organisation till ett stycke som tar sikt på en helhetslösning för den offentliga sektorn...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Enda behandling Anförande 2021-12-17 10:19:12
 • Jag vill föra vår reservation till omröstning, att man till stycket ”Den offentliga ekonomin” fogar följande text: "Frågan om en effektivare organisationsmodell samt en övergripande regionplanering inkluderas som en tydligt hållbarhetsmål i...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Enda behandling Anförande 2021-12-17 10:17:23
 • Jag vill föra vår reservation till omröstning. Den gäller en uppmaning att intensifiera arbete med de nya näringspolitiska instrumenten och skattegränsen.

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Enda behandling Anförande 2021-12-17 10:15:55
 • Talman! Jag tycker att det är lite roande att det är så viktigt att poängtera vilken väldigt borgerlig regering vi har. Man nästan slåss om vilka ledamöter som är mera borgerliga. I verkligheten så är det ju så att till exempel de flesta vettiga...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Enda behandling Anförande 2021-12-14 10:53:35
 • Talman! I finans- och näringsutskottet betänkandet till budgeten, som också ska debatteras i morgon, finns det en skrivning som jag antar att finansministern och den övriga regeringen känner till och har gett sitt medgivande till. Där står: "Utskottet...

  Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen (F 1/2021-2022) Föredras Fråga 2021-12-13 13:07:27
 • Talman! Som kvinna så känns det väldigt fint att få stå här och prata och vara invald i det här parlamentet. Det är ju trots allt bara 100 år sedan kvinnor fick göra sin röst hörd och lite mindre än så sedan kvinnor fick äga saker och ärva saker på...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Remissdebatt Anförande 2021-11-17 09:59:39