Anders Ekström

Anders Ekström

Politiska uppdrag

  • Mandatperioden 2023-2027

  • Medlem i Finans- och näringsutskottet
    2023-11-08 –
  • Ledamot i Ålands lagting
    2023-11-01 –

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Senast publicerade anföranden

  • Talman, tack! Jag ska inleda min lagtingsresa med att hålla ett anförande om budgeten! Det är bara en massa siffror tycker många, men jag ser det som det absolut viktigaste styrmedlet vi har inom politiken. Det genom budgeten man prioriterar och...

    Förslag till Ålands budget för år 2024 (BF 1/2023-2024) Remissdebatt Anförande 2023-11-14 13:32:41