Henry Lindström

Henry Lindström

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2007-2011

 • Ersättare i Ålands lagting
  2009-09-02 – 2011-10-31
 • Ersättare i Ålands lagting
  2007-11-28 – 2009-08-31
 • Ersättare i Ålands lagting
  2007-11-01 – 2007-11-28
 • Ersättare i Kulturutskottet
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Ersättare i Lagutskottet
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Vice ordförande i Social- och miljöutskottet
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Mandatperioden 2003-2007

 • Ersättare i Näringsutskottet
  2005-01-12 – 2007-10-31
 • Medlem i Kulturutskottet
  2005-01-12 – 2007-10-31
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2005-01-12 – 2007-10-31
 • Ersättare i Ålands lagting
  2005-01-10 – 2007-10-31
 • Ersättare i Näringsutskottet
  2003-11-01 – 2003-11-27
 • Ersättare i Ålands lagting
  2003-11-01 – 2003-11-27
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2003-11-01 – 2003-11-27
 • Mandatperioden 1999-2003

 • Ersättare i Ålands lagting
  2003-03-01 – 2003-11-27

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Senast publicerade anföranden

Ingenting just nu.