John Hilander

John Hilander

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2011-2015

 • Ersättare i Lag- och kulturutskottet
  2011-11-30 – 2015-10-31
 • Medlem i Social- och miljöutskottet
  2011-11-30 – 2015-10-31
 • Ersättare i Ålands lagting
  2011-11-28 – 2015-10-31
 • Mandatperioden 2007-2011

 • Medlem i Justeringsman
  2009-11-01 – 2010-01-31
 • Medlem i Kulturutskottet
  2009-11-01 – 2010-01-31
 • Ersättare i Ålands lagting
  2009-11-01 – 2010-01-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Senast publicerade anföranden

Ingenting just nu.