John Holmberg

John Holmberg

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Vice ordförande i Finans- och näringsutskottet
  2019-11-06 –
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-11-04 –
 • Mandatperioden 2015-2019

 • Ersättare i Social- och miljöutskottet
  2015-11-04 – 2019-10-31
 • Medlem i Finans- och näringsutskottet
  2015-11-04 – 2019-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2015-11-01 – 2019-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast avlagda röster

Visa alla omröstningar 

Senast publicerade anföranden

 • Tack, talman! Vi önskar föra vår reservation gällande brand- och räddningsväsendet till omröstning. Vi ser stora möjligheter till en gemensam brand- och räddningsmyndighet på kommunal nivå. Vi ser inget behov av att landskapsregeringen utreder en...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Enda behandling Anförande 2021-12-17 10:48:25
 • Tack, talman! Vi önskar föra vår reservation gällande digitalisering till omröstning. Det finns ett stort behov av en parlamentarisk samsyn kring digitaliseringen. Det finns även en stor efterfrågan på inriktningsbeslut där Åland bör ta del arbete ett...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Enda behandling Anförande 2021-12-17 10:44:52
 • Tack, talman! Vi önskar föra vår reservation gällande kommuner och landskapsandelarna till omröstning. Vi anser att det behövs ett helhetsgrepp kring kommunernas finansiering. Därför har vi gjort ett tillägg till betänkandet som i mångt och mycket går...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Enda behandling Anförande 2021-12-17 10:22:40
 • Tack, talman! Vi önskar föra vår reservation, den offentliga ekonomin på Åland, till omröstning. Det handlar om att byta ut hela stycket i betänkandet. Det är förslag på hur man sanerar den åländska offentliga ekonomin och tydliga förslag på...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Enda behandling Anförande 2021-12-17 10:20:52
 • Tack, talman! Vi önskar föra vår reservation gällande lånefullmakten till omröstning. Vi anser inte att landskapsregeringen har gjort hemläxan i tillräckligt hög grad när det gäller arbetet med att balansera den offentliga ekonomin på Åland. Vi anser...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Enda behandling Anförande 2021-12-17 10:14:19
 • Tack, talman! Vi önskar föra vår reservation gällande infrastrukturinvesteringar till omröstning. Vi anser inte att det är försvarbart att ha en buffert om 1 miljon euro. Tack.

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Enda behandling Anförande 2021-12-17 10:11:30
 • Tack, talman! Vi önskar föra vår reservation gällande anskaffning av områden för naturskyddsändamål till omröstning. Vi önskar att anslaget minskar med 100 000 euro och istället så vänder sig landskapsregeringen till alla de privata markägare för att se...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Enda behandling Anförande 2021-12-17 10:09:17
 • Tack, talman! Vi önskar föra vår reservation gällande övriga finansinvesteringar till omröstning. Vi önskar att Kraftnät Åland fortsätter att kapitaliseras och därmed önskar vi att anslaget höjs med 200 000 euro. Vi ser detta som en viktigt åtgärd för...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Enda behandling Anförande 2021-12-17 10:07:24
 • Tack, talman! Vi önskar föra reservationen till omröstning gällande infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning. Vi önskar dra bort 1 miljon från anslaget. Vi anser att det behövs bättre kontroll av verksamhetskostnadernas ökning.

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Enda behandling Anförande 2021-12-17 10:04:23
 • Tack, talman! Vi anser föra reservationen till omröstning. Vi anser att landskapsregeringen bör verkställa lagtingets beslut från 2020 gällande fiskodlingen. Vi önskar också att landskapsregeringen med öppna och utvecklingsbara ögon ser på fiskodlingen...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Enda behandling Anförande 2021-12-17 10:02:07