John Holmberg

John Holmberg

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Vice ordförande i Finans- och näringsutskottet
  2019-11-06 –
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-11-04 –
 • Mandatperioden 2015-2019

 • Ersättare i Social- och miljöutskottet
  2015-11-04 – 2019-10-31
 • Medlem i Finans- och näringsutskottet
  2015-11-04 – 2019-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2015-11-01 – 2019-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast avlagda röster

Visa alla omröstningar 

Senast publicerade anföranden

 • Talman! Bästa lagting, åhörare. Skrönan om att all reklam är bra reklam stämmer inte. Speciellt inte när det gäller landskapsregeringens syn på grundlag och diplomati. Den publicitet Åland erhållit de senaste veckorna är absolut ingenting som bygger...

  Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter (S 2/2020-2021) Enda behandling Anförande 2021-04-07 15:39:28
 • Tack, talman! Bästa lagting. Jag tycker att diskussion om Bomarsunds besökscentrum har kommit in på lite fel spår. Som jag sade i ett replikskifte här med ledamot Gunell så tror jag inte att någon var emot Bomarsunds besökscentrum för 2,8 miljoner när...

  Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 (BF 3/2020-2021) Enda behandling Anförande 2021-03-29 14:57:32
 • Talman! Bästa lagting. Jag vill ännu kort säga ett antal meningar i detta ärende. HD:s ställningstagande i frågan är glasklart, men jag anser också att resultatet av detta lagförslagsarbete som har gjorts känns aningen snopet och uppgivet. Jag är lite...

  Ändring av tobakslagen (LF 13/2020-2021) Andra behandling Anförande 2021-03-24 13:05:10
 • Tack, talman! Bästa lagting. Stort tack till social- och miljöutskottet. Det visar mångt och mycket att det finns gemensamma tangeringspunkter för att till stor del har motionen fallit väl ut. Jag ser den som i två delar. Börjar med det positiva. När...

  Åland behöver fler artrika vägar (MOT 12/2019-2020) Enda behandling Anförande 2021-03-22 15:40:33
 • Tack, talman! Minister Höglund, det är bra om landskapsregeringen kunde vara ärliga i sina intentioner gällande ekonomin. Sittande landskapsregering har i snart 500 dagar levererat en ekonomisk politik utan mål, likt ett evighetslång väntande. I...

  Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen (F 3/2020-2021) Föredras Fråga 2021-03-22 13:39:04
 • Tack, talman! Jag vill börja med något som Åland måste vara uppmärksam på, under rubriken skog kan vi läsa om EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030. Avsikten är att skydda minst 30% av havsytan och 30% av landytan där 10% ska vara strikt...

  Landskapsregeringens externpolitik (M 2/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-02-05 11:00:16
 • Tack, talman! Bästa lagting och åhörare. Detta anförande ska inte ses varken som gnäll eller skäll men en viss nyfikenhet i frågorna....

  Förslag till femte tilläggsbudget för år 2020 (BF 2/2020-2021) Enda behandling Anförande 2021-02-03 13:14:45
 • Tack, talman! Bästa lagting. Jag ska fatta mig väldigt kort. Det var en lite udda form på åtgärdsmotion. Jag tycker den här stunden, debatten, har varit väldigt positiv. Vi känner att det som vi hade förhoppning om att åtgärdsmotionen skulle leverera...

  Den åländska besöksnäringens överlevnad (MOT 3/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-02-01 17:05:02
 • Tack, talman! Bästa lagting. Det brukar alltid vara högt i tak med idérika och färgsprakande åsikter kring turismen. Ska se om det också blir fallet idag. Ledamot Mikael Lindholm frågade i budgetdebatten i december om det finns en plan B för att lyfta...

  Den åländska besöksnäringens överlevnad (MOT 3/2020-2021) Remissdebatt Gruppanförande 2021-02-01 15:00:26
 • Talman! Bästa lagting. Det var väldigt tydligt i remissdebatten i detta ärende att Liberalerna gärna ser en ganska snabb process för att få bort inkomstgränsen för studiestöd. Vi har en samsyn, precis som utskottsordförande sade i sitt anförande, att vi...

  Ändring av landskapslagen om studiestöd (LF 12/2020-2021) Första behandling Anförande 2021-02-01 13:35:03