Mikael Lindholm

Mikael Lindholm

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Ordförande i Ålands delegation i Nordiska rådet
  2022-12-15 –
 • Medlem i Ålands delegation i Nordiska rådet
  2022-11-09 – 2022-12-14
 • Medlem i Justeringsutskottet
  2021-01-20 –
 • Vice ordförande i Social- och miljöutskottet
  2019-11-06 –
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-11-04 –
 • Mandatperioden 2015-2019

 • Vice ordförande i Social- och miljöutskottet
  2015-11-04 – 2019-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2015-11-01 – 2019-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast avlagda röster

Visa alla omröstningar 

Senast publicerade anföranden

 • Talman! Lagförslaget om anpassad kommunal avfallshantering har behandlats av social- och miljöutskottet. Då vi inte lyckades bli helt eniga i vårt betänkande och reservationer lämnats in så presenterar jag utskottets betänkande. ...

  Anpassad kommunal avfallshantering (LF 29/2022-2023) Första behandling Anförande 2023-09-13 15:34:59
 • Talman! Nordiska Rådets berättelse för 2022 kommer av olika anledningar först nu upp på vår dagordning. Det är förstås tråkigt att det inte har kunnat behandlas tidigare men här kommer en kort resumé av vad som hände 2022. ...

  Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2022 (NRB 1/2022-2023) Föredras Gruppanförande 2023-09-08 09:52:45
 • Talman! Bästa lagting. Den förnyade klientavgiftslagen är steg 2 av 3 i den strategi som landskapsregeringen lagt upp för att få till ett rättvist regelverk där alla behandlas lika oberoende av bosättningskommun. Tanken är också att avgiftssystemet ska...

  Förnyad klientavgiftslag (LF 32/2022-2023) Remissdebatt Gruppanförande 2023-06-07 14:11:13
 • Talman! Vattenlagen skulle ha totalreviderats under denna mandatperiod och stort arbete har lagts på det mycket komplexa lagförslaget. Eftersom det nu har konstaterats att det stora paketet inte kommer att hinnas med innan vi går till val har...

  Ändring av vattenlagen (LF 33/2022-2023) Remissdebatt Gruppanförande 2023-06-07 11:25:17
 • Tack, talman! Ett lagförslag om anpassad kommunal avfallshantering har tagits fram med nödvändiga avvikelser från den rikslag som antogs som blankettlag för några år sedan. Rikslagen har ändrats på flera områden vilket medfört ett behov av en...

  Anpassad kommunal avfallshantering (LF 29/2022-2023) Remissdebatt Gruppanförande 2023-05-24 16:31:07
 • Tack, talman! Jag ber att få understöda ledamot Petterssons förslag till utskottsbehandling.

  Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik (M 4/2022-2023) Enda behandling Anförande 2023-05-03 15:21:28
 • Talman! Bästa lagting. En ny blankettlag om livsmedel är uppe för behandling. Den nu gällande lagen är från 2007 och har med åren ändrats flera gånger vilket gjort den svår att överblicka. Med tanke på att vissa delar är finsk behörighet och vissa delar...

  Ny blankettlag om livsmedel (LF 23/2022-2023) Remissdebatt Gruppanförande 2023-04-26 11:44:10
 • Talman! Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är förståeligt att EU sätter ramar för att vi alla ska tillgång till hälsosamt och säkert dricksvatten. Med det i åtanke är direktivet välkommet för alla för tryggandet av vatten av god kvalitet. Detta...

  Dricksvattenkvalitet (LF 19/2022-2023) Remissdebatt Gruppanförande 2023-03-27 15:11:11
 • Tack, talman! Egentligen är det precis som ledamot Silander sade, att vi inte borde behöva diskutera detta betänkande desto mera. Dock är det ju så att jakten engagerar många på Åland både jägare och icke jägare. Om Åland vore ett land skulle vi...

  Ändring av jaktlagen (LF 19/2021-2022) Första behandling Anförande 2022-11-21 13:35:08
 • Talman! Efter att under många timmar ha lyssnat på debatten kan jag konstatera att jag åter är ensam om att lyfta en fråga som har en stor betydelse för Ålandsbilden speciellt för besökare. Jag kommer nu tyvärr att hålla ett dystert anförande om...

  Förslag till Ålands budget för år 2023 (BF 1/2022-2023) Remissdebatt Anförande 2022-11-16 19:26:14