Ledamöter per partigrupp

Åländsk Center r.f.

Liberalerna på Åland r.f.

Moderat Samling på Åland r.f.

Obunden Samling

Ålands Socialdemokrater

Hållbart Initiativ

Ålands Framtid

Åländsk Demokrati