Ragnar Erlandsson

Ragnar Erlandsson

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 1999-2003

 • Medlem i Stora utskottet
  2002-09-16 – 2003-10-31
 • Ersättare i Lagutskottet
  2002-01-18 – 2003-10-31
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2001-11-01 – 2003-10-31
 • Ordförande i Ålands delegation i Nordiska rådet
  2001-11-01 – 2003-10-31
 • Ordförande i Ålands delegation i Nordiska rådet
  2000-11-01 – 2003-11-05
 • Talman i Presidiet
  2000-11-01 – 2001-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1999-11-01 – 2003-10-31
 • Medlem i Kanslikommissionen
  1999-11-01 – 2003-10-31
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1999-11-01 – 2001-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  1999-11-01 – 2001-10-31
 • Ersättare i Lagutskottet
  1999-11-01 – 2000-10-31
 • Första vicetalman i Presidiet
  1999-11-01 – 2000-10-31
 • Ordförande i Ålands delegation i Nordiska rådet
  1999-11-01 – 2000-10-31
 • Övriga uppdrag

 • Ordförande i Talmanskonferensen
  1995-11-27 – 1999-10-31
 • Talman i Presidiet
  1995-11-27 – 1999-10-31
 • Ordförande i Kanslikommissionen
  1995-11-27 – 1999-10-31
 • Ordförande i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1995-11-27 – 1999-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1995-11-01 – 1999-10-31
 • Ledamot i Ålands landskapsstyrelse
  1995-11-01 – 1995-11-27
 • Ledamot i Ålands lagting
  1991-11-01 – 1995-10-31
 • Ledamot i Ålands landskapsstyrelse
  1988-04-20 – 1991-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  1987-11-01 – 1988-04-20
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  1987-11-01 – 1988-04-20
 • Ersättare i Kulturutskottet
  1987-11-01 – 1988-04-20
 • Ordförande i Lag- och ekonomiutskottet
  1987-11-01 – 1988-04-20
 • Ledamot i Ålands lagting
  1987-11-01 – 1991-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Senast publicerade anföranden

Ingenting just nu.