Roger Nordlund

Roger Nordlund

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Medlem i Kanslikommissionen
  2020-11-02 –
 • Medlem i Talmanskonferensen
  2020-11-02 –
 • Andra vicetalman i Ålands lagting
  2020-11-02 –
 • Andra vicetalman i Presidiet
  2020-11-02 –
 • Ordförande i Talmanskonferensen
  2019-11-04 – 2020-11-02
 • Ordförande i Kanslikommissionen
  2019-11-04 – 2020-11-02
 • Ordförande i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2019-11-04 – 2020-11-02
 • Talman i Presidiet
  2019-11-04 – 2020-11-02
 • Talman i Ålands lagting
  2019-11-04 – 2020-11-02
 • Mandatperioden 2015-2019

 • Ersättare i Finans- och näringsutskottet
  2015-11-30 – 2019-10-31
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2015-11-30 – 2019-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2015-11-01 – 2019-10-31
 • Minister i Ålands landskapsregering
  2015-11-01 – 2015-11-25
 • Mandatperioden 2011-2015

 • Minister i Ålands landskapsregering
  2011-11-25 – 2015-10-30
 • Ledamot i Ålands lagting
  2011-11-01 – 2015-10-31
 • Ordförande i Kanslikommissionen
  2011-11-01 – 2011-11-25
 • Ordförande i Talmanskonferensen
  2011-11-01 – 2011-11-25
 • Talman i Presidiet
  2011-11-01 – 2011-11-25
 • Ordförande i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2011-11-01 – 2011-11-25
 • Mandatperioden 2007-2011

 • Ordförande i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2007-12-03 – 2011-10-31
 • Ordförande i Kanslikommissionen
  2007-12-03 – 2011-10-31
 • Ordförande i Talmanskonferensen
  2007-12-03 – 2011-10-31
 • Talman i Ålands lagting
  2007-12-03 – 2011-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2007-11-29 – 2007-12-02
 • Mandatperioden 2003-2007

 • Lantråd i Ålands landskapsregering
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Mandatperioden 1999-2003

 • Lantråd i Ålands landskapsregering
  1999-11-01 – 2003-10-31
 • Övriga uppdrag

 • Minister i Ålands landskapsstyrelse
  1995-11-23 – 1999-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1995-11-01 – 1995-11-23
 • Medlem i Stora utskottet
  1984-11-01 – 1987-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1983-11-01 – 1987-10-31
 • Medlem i Justeringsutskottet
  1983-11-01 – 1987-10-31
 • Medlem i Lag- och ekonomiutskottet
  1983-11-01 – 1985-10-31
 • Ersättare i Stora utskottet
  1983-11-01 – 1984-10-31
 • Ersättare i Stora utskottet
  1983-03-28 – 1983-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  1983-03-23 – 1983-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast avlagda röster

Visa alla omröstningar 

Senast publicerade anföranden

 • Talman! Jag, Kjell Roger Nordlund, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.

  Talmansval (V 1/2022-2023) Föredras Anförande 2022-11-07 10:24:22
 • Herr talman! Bästa lagtingsledamöter, bästa åhörare. Nu när vi sitter här i salen och när jag står här i talarstolen så pågår i det närmaste ett fullskaligt krig i ett europeiskt land och 2 miljoner människor redan nu - kanske ännu fler - är på flykt...

  Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting (RS 2/2020-2021) Enda behandling Anförande 2022-03-09 13:45:20
 • Fru talman! Tack för ordet. Den här diskussionen om landskapets BNP, eller bruttonationalprodukt som det egentligen skall heta, har förbryllat mig lite under årens lopp. Speciellt de senaste åren. Att vi haft ett sådant tvärt fall men ändå när jag...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Remissdebatt Anförande 2021-11-17 20:31:30
 • Jag, Kjell Roger Nordlund, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.

  Talmansval (V 1/2021-2022) Föredras Anförande 2021-11-08 10:22:06
 • Herr talman! Bästa lagtingsledamöter. Centern har tagit den här situationen som vi nu befinner oss i på ett mycket stort allvar. Lantrådet har fört väldigt långa och grundliga diskussioner med lagtingsgruppen om hur vi ska agera för att bäst hantera den...

  Misstroendeyrkande (MY 2/2020-2021) Enda behandling Gruppanförande 2021-06-11 10:55:26
 • Tack, herr talman! Jag vill först börja med att säga att jag stöder den här tilläggsbudgeten. Det som gör mig glad och värmer mitt hjärta så är faktiskt den här satsningen på Bomarsunds besökscentrum, att detta kan förverkligas om den här budgeten...

  Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 (BF 3/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-03-15 18:42:23
 • Tack, herr talman! Som gammal trålfiskare känner jag att jag behövde ta till orda och säga några saker. På slutet av 70-talet var jag fiskardräng ombord på Pelle Husells fiskebåt Mita. På den tiden låg vi 20 båtar och drog i bredd ute i Ålands hav. Det...

  Gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet (MOT 4/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-02-05 12:26:06
 • Herr talman! Jag ska inte förlänga den här debatten speciellt mycket, men jag vill avslutningsvis säga att om det är någonting man har lärt sig under de senaste året och framför allt nu den senaste hösten så är det gränsernas betydelse och...

  Landskapsregeringens externpolitik (M 2/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-02-05 11:30:28
 • Fru talman! Självstyrelsearbete är ett tålamodskrävande jobb. Det vi nu talar om idag här och som finns i den här redogörelsen är det arbete som egentligen är igångsatt för cirka tio år sedan med de s.k. Jansson kommittéerna som drog upp de första...

  Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor (RS 2/2019-2020) Enda behandling Anförande 2021-02-03 15:20:43
 • Herr talman! Det kanske är lite märklig början på ett gruppanförande från ett regeringsparti att tacka ledamot Holmberg, som kommer från ett oppositionsparti. Det är kanske det viktigaste som ledamot Holmberg har gjort hittills under sin karriär i...

  Den åländska besöksnäringens överlevnad (MOT 3/2020-2021) Remissdebatt Gruppanförande 2021-02-01 15:34:11