Simon Holmström

Simon Holmström

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Medlem i Talmanskonferensen
  2021-11-15 –
 • Ersättare i Talmanskonferensen
  2019-12-13 – 2021-11-14
 • Ersättare i Ålands delegation i Nordiska rådet
  2019-11-06 –
 • Medlem i Social- och miljöutskottet
  2019-11-06 –
 • Ersättare i Finans- och näringsutskottet
  2019-11-06 –
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-11-04 –

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast avlagda röster

Visa alla omröstningar 

Senast publicerade anföranden

 • Talman! Artutrotningen fortskrider och för skydd av biologisk mångfald krävs aktiva återställningsåtgärder. Om förslaget till EU-förordning om restaurering av natur går igenom ska EU-länderna lämna in en plan för hur förstörd natur ska restaureras. Av...

  Ålands hantering av EU:s restaureringsförordning (SF 5/2022-2023) Föredras Fråga 2023-01-09 14:42:24
 • Talman! Vid högtidliga stunder är många talare ofta stolta över det åländska samhället med våra korta beslutsvägar, närhet till makten och gemenskapskänslan. Självstyrelsen beskrivs som en demokrati i miniatyr i många dur-tonarter. Det är självklart så...

  Skydd för visselblåsare (LF 2/2022-2023) Första behandling Anförande 2023-01-09 13:21:37
 • Tack, talman! Jag föreslår att en ny rubrik och ett nytt stycke om Vattenförbättrande åtgärder införs efter Klimat och vatten och före Skattegränsen i betänkandets motivering i enlighet med det som tidigare har delats ut.

  Förslag till Ålands budget för år 2023 (BF 1/2022-2023) Enda behandling Anförande 2022-12-19 10:25:26
 • Talman! Med tanke på att vi arbetar för hela Åland så föreslår vi att en ny rubrik och ett nytt stycke om Naturvård införs efter Klimat och vatten och före Skattegränsen i betänkandets allmänna motivering i enlighet med det förslag som redan tidigare...

  Förslag till Ålands budget för år 2023 (BF 1/2022-2023) Enda behandling Anförande 2022-12-19 10:23:45
 • Tack, talman! Jag föreslår att regeringen som börjar med "utskottet förutsätter att landskapsregeringen arbetar vidare" i betänkandets allmänna motivering under rubriken Klimat och vatten, klimatlagen ersätts med följande: "Utskottet förutsätter att...

  Förslag till Ålands budget för år 2023 (BF 1/2022-2023) Enda behandling Anförande 2022-12-19 10:15:52
 • Talman! Vi vill ha fler inflyttade till Åland. Det säger vi ofta, och det arbetar vi ofta och mycket med. Men sällan pratar vi om hur de inflyttade ska känna sig välkomna och hur vi integrerar dem och får dem att bli aktiv medborgare i det åländska...

  Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen (F 1/2022-2023) Föredras Fråga 2022-12-12 13:16:12
 • Talman! Allt vad vi kan göra för att förenkla förutsättningarna för ekologisk produktion ska vi satsa på. Fördelarna är så många. Vi minskar användningen av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, ökar den biologiska mångfalden samt minskar utsläppen...

  Ändring av landskapslagen om ekologisk produktion (LF 27/2021-2022) Första behandling Anförande 2022-11-21 14:00:26
 • Talman! Hållbart Initiativ välkomnar lagförslaget som tar tydliga och konkreta steg för att skydda sjöfågelstammen, stärka djurvälfärden och göra lagen mer tidsenlig. Alla dessa mål har varit ledstjärnor för landskapsregeringens arbete i jaktfrågorna i...

  Ändring av jaktlagen (LF 19/2021-2022) Första behandling Anförande 2022-11-21 13:13:12
 • Talman! Hur styr vi pengarna tillräckligt mot de uppsatta hållbarhetsmålen? När man går in på landskapets upphandlingsportal så kan man bli förskräckt av möbelupphandling på 800 000 €. Den här upphandlingen ställer många frågor. ...

  Förslag till Ålands budget för år 2023 (BF 1/2022-2023) Remissdebatt Anförande 2022-11-16 20:41:36
 • Talman! Så passligt när Obunden Samling inte finns här, men hoppas att de lyssnar på ett annat sätt. Vi befinner oss i en värld med nya villkor. Återhämtningen efter pandemin har övergått till kostnadsökningar som drabbar såväl företagare som hushåll. I...

  Förslag till Ålands budget för år 2023 (BF 1/2022-2023) Remissdebatt Gruppanförande 2022-11-15 13:16:02