Mandatperiod 2003-2005

Bild på lagtinget 2003-2005 

Åländsk Center

 • Gun Carlson
 • Torbjörn Eliasson
 • Anders Englund
 • Ragnar Erlandsson
 • Runar Karlsson
 • Britt Lundberg
 • Veronica Thörnroos

Liberalerna

 • Raija-Liisa Eklöw
 • Roger Eriksson
 • Viveka Eriksson
 • Sune Mattsson
 • Åke Mattsson
 • Mats Perämaa
 • Katrin Sjögren

Ålands Socialdemokrater

 • Carina Aaltonen
 • Christian Beijar
 • Camilla Gunell
 • Barbro Sundback
 • Lasse Wiklöf
 • Göte Winé

Frisinnad Samverkan

 • Johan Ehn
 • Peter Grönlund
 • Dennis Jansson
 • Harriet Lindeman

Obunden Samling

 • Kalle Alm
 • Fredrik Karlström
 • Danne Sundman

Ålands Framtid

 • Brage Eklund
 • Anders Eriksson

Ålands Framstegsgrupp

 • Ronald Boman

 

Lagutskottet

 • Roger Eriksson (ordf.)
 • Ragnar Erlandsson(v.ordf.)
 • Christian Beijar
 • Dennis Jansson
 • Kalle Alm
 • Sekreterare: Lars-Ingmar Johansson

Finansutskottet

 • Gun Carlson (ordf.)
 • Mats Perämaa (v.ordf.)
 • Lasse Wiklöf
 • Torbjörn Eliasson
 • Peter Grönlund
 • Sekreterare: Marine Holm-Johansson

Näringsutskottet

 • Anders Englund (ordf.)
 • Brage Eklund ( v.ordf.)
 • Carina Aaltonen
 • Fredrik Karlström
 • Raija-Liisa Eklöw
 • Sekreterare: Susanne Eriksson

Kulturutskottet

 • Danne Sundman (ordf)
 • Katrin Sjögren (v. ordf.)
 • Johan Ehn
 • Camilla Gunell
 • Britt Lundberg
 • Sekreterare: Susanne Eriksson

Social- och miljöutskottet

 • Sune Mattson (ordf.)
 • Harriet Lindeman (v.ordf.)
 • Göte Winé
 • Åke Mattson
 • Veronica Thörnroos
 • Sekreterare: Marine Holm-Johansson

Stora utskottet

 • Anders Eriksson (ordf.)
 • Roger Eriksson (v.ordf.)
 • Fredrik Karslström
 • Runar Karlsson
 • Mats Perämaa
 • Barbro Sundback
 • Christian Beijar
 • Johan Ehn
 • Ronald Boman
 • Sekreterare:
 • Pehr Karlström

Justeringsutskottet

 • Ronald Boman (ordf.)
 • Kalle Alm (v.ordf.)
 • Katrin Sjögren
 • Sekreterare: Lars-Ingmar Johansson

Kanslikommissionen

 • Talman Viveka Eriksson
 • I v. talman Barbro Sundback
 • II v. talman Harriet Lindeman
 • Anders Englund
 • Danne Sundman
 • Sekreterare: Lars-Ingmar Johansson

Självstyrelsepolitiska nämnden

 • Talman Viveka Eriksson (ordf.)
 • Gun Carlson
 • Torbjörn Eliasson
 • Harriet Lindeman(v.ordf.)
 • Lasse Wiklöf
 • Barbro Sundback
 • Danne Sundman
 • Sekreterare: Lars-Ingmar Johansson, Susanne Eriksson (EU-ärenden och demilitariseringsfrågor)

Talmanskonferensen

 • Talman: Viveka Eriksson (ordf.)
 • vice talman Barbro Sundback vice talman: Harriet Lindeman
 • Roger Eriksson
 • Gun Carlson
 • Anders Englund
 • Danne Sundman
 • Sune Mattson
 • Anders Eriksson
 • Sekreterare: Lars Ingmar Johansson

Medlemmar i nordiska rådet

 • Ragnar Erlandsson
 • Lasse Wiklöf
 • Suppleanter: Anders Eriksson, Dennis Jansson

Justeringsmän

 • Veronica Thörnroos
 • Göte Winé
 • Kalle Alm