• Publicerad tisdag den 5 september 2017 kl. 13:32

Åland tar över Östersjökonferens

I dag blev det klart, Åland tar för första gången någonsin över presidentskapet för Baltic Sea Parliamentary Conference (BSPC), Östersjökonferensen. I konferensen ingår alla de parlament som gränsar mot Östersjön. Sammanlagt representeras 85 miljoner människor i BSPC. För Ålands del är det Jörgen Pettersson som enhälligt valdes till organisationens president fram till nästa konferens som ordnas på Åland den 26-28 augusti år 2018. Då kommer cirka 200 parlamentariker och andra påverkare för att ta del av slutsatserna från det åländska ordförandeåret.

– Vi är såklart hedrade över att få förtroendet att tjäna och leda hela det parlamentariska Östersjösamarbetet. Vi ska visa att man inte behöver vara störst för att ha goda idéer och hållbara visioner, säger nyvalde presidenten Jörgen Pettersson.

Årets BSPC-konferens ägde rum i Hamburg med en rad olika ämnen på agendan. Slutresultat blev en resolution som nu skickas runt till alla regeringar runt Östersjön för synpunkter och, gärna, implementering.

Från åländsk sida deltog förutom BSPC-delegationens ordförande Jörgen Pettersson, viceordförande Annette Holmberg-Jansson, Sara Kemetter, Ingrid Johansson samt Elias Lindström som representerade unga politiker som presenterade sin vision hör hållbar turism. Elias Lindström och Friederike Schick från BSPC:s ungdomsforum presenterade ungdomens syn på hållbar turism.

Från lagtingets sekretariat deltog delegationssekreterare Sten Eriksson och byråsekreterare Maj Falck.

Sara Kemetter levererade slutrapporten från den arbetsgrupp som under de två senaste åren arbetat med Hållbar turism och hur vi når dit. Dessutom utsågs Kemetter till ny rapportör för BSPC i samma ämne. Sedan tidigare är Jörgen Pettersson rapportör i sjöfartsfrågor.

Under mötet i Hamburg beslöts också att en nyformad arbetsgrupp ska hantera ”Migration and Integration”.

– Jag är övertygad om att vi på Åland kan bidra i arbetet. Vi är av hävd duktiga på att integrera inflyttade och göra affärer med folk över hela världen, kommenterar Jörgen Pettersson.

Ordförandeåret kommer att innebära många tillfällen att synliggöra det självstyrda Åland.

– Det är viktigt att vi syns på så många olika internationella plattformar som möjligt. Tack vare detta ordförandeskap kan vi flytta fram självstyrelsen och stärka hela Åland, säger Jörgen Pettersson.

Mer information:

Jörgen Pettersson, tel 04573135640.