• Publicerad tisdag den 27 augusti 2019 kl. 8:25

Ambassadörsbesök

Litauens, Kanadas samt USA:s ambassadörer i Finland besöker Åland idag den 27 augusti. Ambassadörerna är inbjudna av talman Gun-Mari Lindholm och besökets övergripande tema är hållbarhet. Dagen inleds med information om Ålands självstyrelse. Därefter presenteras bakgrunden till utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland, som tidigare i år utsågs till vinnaren av European Sustainability Award 2019 i kategorin för samhällen upp till 100 000 personer. Ambassadörerna kommer även att få information om nätverket Bärkraft, som har till uppgift att förverkliga utvecklings- och hållbarhetsagendan. Under dagen besöker ambassadörerna även landshövding Peter Lindbäck samt Viking Line för att bekanta sig med deras hållbarhetsarbete. Dagen avslutas med ett besök på Åland sjöfartsmuseum och middag på restaurang Nautical.