• Publicerad tisdag den 21 maj 2019 kl. 13:40

Ändrade arvodesregler för det nya lagtinget

Eftersom det inte kan anses ändamålsenligt att lagtinget själv bestämmer om lagtingsledamöternas arvoden antogs i januari 2015 en landskapslag om att en arvodeskommission, som står utanför lagtinget, självständigt fattar beslut om arvodets och kostnadsersättningarnas belopp. Beslut om arvodeshöjningar är således frikopplade från ledamöternas inflytande.

Arvodeskommissionen tillsätts av lagtinget på förslag av talmanskonferensen. Medlemmar i arvodeskommissionen är ordföranden Lars-Erik Karlsson samt Tove Erikslund och Anne-Helena Sjöblom.

Kommissionen har varit verksam under mandatperioden och har den 10 maj 2019 fattat ett beslut om en förhöjning av arvodena för det nya lagting som tillträder efter lagtingsvalet i oktober 2019. Arvodeskommissionen meddelar sitt beslut redan nu med tanke på den pågående kandidatrekryteringen.

För mer information se:

Lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar

Arvodeskommissionens protokoll