Jörgen Pettersson på BSPC konferens i Riga Jörgen Pettersson på BSPC konferens i Riga
  • Publicerad onsdag den 31 augusti 2016 kl. 10:10

Årets parlamentariska östersjökonferens (BSPC) i Riga

Vid årets parlamentariska östersjökonferens (BSPC) firades konferensens 25 års jubileum och från lagtinget deltog Ålands BSPC delegation under ledning av delegationens ordförande Jörgen Pettersson. I delegationen ingår vice ordf Annette Holmberg-Jansson, Ingrid Johansson, Sara Kemetter (vice ordf i BSPC arbetsgruppen gällande hållbar turism) och Stephan Toivonen. Delegationen assisterades av delegationssekreterare Niclas Slotte.

Vid konferensen har en särskild kommitté haft i uppdrag att förhandla fram en resolution. Pettersson deltog i förhandlingarna och lyckades få förståelse för de flesta åländska förslagen. Den åländska delegationen lyckades bla få med en text om vikten av ömsesidigt samarbete och fredliga lösningar gällande internationella konflikter (i syfte att lyfta fram den åländska självstyrelsen och demilitariseringen). Åland lade även förslag om vikten av att diskutera gemensamma definitioner gällande hållbar utveckling och att stöda grön och blå teknik. Delegationen föreslog vidare att det borde skapas en gemensam webportal för att dela goda exempel gällande forskning, utbildning och miljö. Åland föreslog också att Östersjöområdet borde ta ledningen i arbetet med att koordinera nya bestämmelser gällande autonoma fartyg samt att stöda utveckling av sådana fartyg.

Under söndagen den 28 augusti höll organisationens ständiga kommitté möte. Pettersson deltog i egenskap av medlem i kommitten. Vid mötet beslöts att Åland får konferensen år 2018 och att Pettersson blir ny förste vice ordförande för hela organisationen från och med den 30 augusti i år och ordförande från och med nästa års konferens som hålls i Hamburg.

Vid konferensen höll både Lettlands parlaments talman och Lettlands President hälsningsanföranden. Under rubriken samarbete i Östersjöregionen höll bl.a. EU kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis, samt CBSS ambassadörerna för kommande och avgående ordförandeskap samt HELCOMs generalsekreterare anföranden.

Under ämnet hur man kopplar utbildning och arbetsmarknaden med varandra höll statssekreraren från Lettlands utbildningsministerium anförande. Även danske Paul Nielson som gör en översyn av den nordiska arbetsmarknaden höll anförande. Nielson berättade om den nordiska modellen och hur den fungerar. Från den åländska delegationens sida höll Ingrid Johansson ett inlägg om vikten av jämställdhet och dess betydelse för en välfungerande arbetsmarknad.

Jörgen Pettersson satt ordförande under delar av konferensen under tisdagen då bl.a. arbetskraftens mobilitet diskuterades. Under denna del av konferensen höll Annette Holmberg-Jansson ett inlägg om vikten av att ta tillvara invandrares kompetens och utbildning.

Under tisdagen höll Sara Kemetter ett anförande där hon i egenskap av vice ordförande för arbetsgruppen gällande hållbar turism presenterade dess mellanrapport. Arbetsgruppen kommer att fortsätta sitt arbete och återkomma med sin slutrapport nästa år då konferensen hålls i Hamburg.

Jörgen Pettersson och Jochen Shulte från Mecklenburg Vorpommern har under året varit maritima rapportörer för BSPC. I denna egenskap har de författat en skriftlig rapport som Pettersson presenterade under konferensen.

För att se huvudanföranden m.m. hänvisas till följande hemsida:

http://bspc.wpengine.com/annual-conferences/25th-baltic-sea-parliamentary-conference-riga-28-30-august-2016/

För närmare information

Jörgen Pettersson 04573135640

Annette Holmberg Jansson 04573134429

Ingrid Johansson 0407597081

Sara Kemetter 0505897569

Stephan Toivonen 0400560056