• Publicerad lördag den 9 juni 2018 kl. 17:15

Årets stipendiater ur Ålands självstyrelses 75-årsjubileumsfond

Efter genomgång av ansökningarna har Ålands lagtings kanslikommission den 25 maj 2018 beslutat fördela medlen på följande sätt:

Åsa Gustavsson 
5 000€  för sin forskning som syftar till att ge en ny och tydligare bild av hur Åland påverkas av dagens säkerhetspolitiska situation i Östersjörummet, men också Ålands position vid ett tänkbart framtidsscenario där Finland ansluts till NATO. 

Magdalena Häger
5 000€ för hennes doktorandprojekt som handlar om att möta äldre med psykisk ohälsa. Sökanden är väl kvalificerad att bedriva doktorandprojektet tack vare sin breda yrkeserfarenhet inom sjukvård, inklusive äldrevård och hemsjukvård. 

Agneta Karlsson
7 500€  för att forska om jämlikhet mellan könen och kvinnors deltagande i politiken.

Anna Lundberg
5 000€ för doktorsavhandlingsprojekt inom omvårdnad om hur olika modeller för ambulansvård fungerar. 

Sami Saku
5 000€ för ett doktoravhandlingsprojekt i medicin vid Helsingfors universitet kallat ”Avvikelser i vårdprocessen vid knäledsplastik”. 

Matias Waller 
7 500€ för kostnader för att vara besökande professor vid Cornell University i USA. Högskolan på Åland är mycket liten, och rätt sällan kan nya personer anställas, vilket innebär att kunskapsförnyelse och kunskapsinhämtning är en utmaning. Därför bör besök och arbete vid ett universitet i världsklass stödas.

Susanne Simolin
5 000€ för sin forskning om det s.k. Ålandsexemplet med dess tre komponenter, självstyrelsen, språkskyddet samt demilitariseringen och neutraliseringen.