• Publicerad söndag den 9 juni 2019 kl. 19:30

Årets stipendiater ur Ålands självstyrelses 75-årsjubileumsfond

Efter genomgång av ansökningarna har Ålands lagtings kanslikommission den 24 maj 2019 beslutat fördela medlen på följande sätt:

Nellie Carlströmer-Berthen
2 000 € för sin forskning om fästingburna sjukdomar, där Åland utgör ett medicinsk högendemiskt område. Stipendierådet vill speciellt uppmuntra denna forskning och hjälpa den forskningsgrupp som finns på området på Åland att leva vidare och växa. Stipendierådet vill poängtera att det vore viktigt att satsa mer på den här forskningen i framtiden, till exempel i formen av ett doktorandprojekt.

Elin Eriksson
2 000 € för doktorsavhandlingsprojekt inom medicin (ortopedi) om nya behandlingsmetoder för diafysnära bendefekter. Stipendierådet anser det viktigt att uppmuntra åländska doktorander inom för den åländska kompetensförsörjningen centrala områden.

Magdalena Häger
4 000 € för doktorandprojektet ”Att möta äldre med psykisk ohälsa”. Stipendierådet anser att det är viktigt att stöda doktorander med forskning som möjliggör uppbyggandet av en stark forskningsgrupp inom omvårdnad på Högskolan på Åland. Detta kommer att vara till nytta för det åländska samhället under de närmaste decennierna då det blir högst utmanande att trygga kompetensförsörjningen inom vårdsektorn.

Agneta Karlsson
10 000 € för fortsatt finansiering för projektet, Kvinnorna i Ålands lagting under självstyrelsens 100-åriga historia.

Anna Lundberg
5 000 € för doktorandprojektet ”Att vara hälsovårdare i skärgården” med fokus på kompetens och kliniskt beslutsfattande. Projektet är relevant för de små åländska förhållandena och kan bidra till bättre vårdkvalitet och därmed i förlängningen underlätta för samhället att tillhandahålla vård i skärgården.

Agneta Mallén
3 000 € för projektet ”Förvisning, åländska fångars upplevelse av ett fängelsestraff” inom sociologin. Projektet innebär en helt ny infallsvinkel för ålandsrelevant forskning där åländska särförhållanden undersöks i ett nordiskt perspektiv. Även språkfrågan tangeras, då åländska fångar sitter i fängelser riket.

Ida Mattsson
2 000 € för doktorsavhandlingsprojekt inom organisk kemi om att modifiera naturliga kolhydrater till finkemikalier. Stipendierådet anser det viktigt att uppmuntra åländska doktorander inom för den åländska kompetensförsörjningen centrala områden. I detta fall gäller det hållbar utveckling och det åländska plastklustret.

Sia Spiliopolou Åkermark
2000 € för framställandet av ett samlingsverk om demokrati på Åland kallat ”Styr ålänningarna sitt öde?”. 14 författare belyser den åländska demokratin ur olika infallsvinklar och boken fördjupar diskussionen om den åländska självstyrelsens tillstånd inför dess 100-årsjubileum.

Mats Wickström
10 000 € för projektet ”Kvinnor i Lagtinget under självstyrelsens historia”. Projektet har en stark historievetenskaplig förankring och är ett gott komplement till Agneta Karlssons mer populärvetenskapliga arbete med denna centrala fråga för den åländska politikens utveckling mot större jämställdhet. Stipendierådet förutsätter att de bägge projekten om kvinnor i Lagtinget under självstyrelsens 100-åriga historia samarbetar.

Länk till tidigare stipendiater: https://www.lagtinget.ax/lagtinget/stipendier/stipendietagare