Rysslands ambassadör Mr Pavel Kutznetsov, talman Gun-Mari Lindholm och konsul Mikhail  Zubov Rysslands ambassadör Mr Pavel Kutznetsov, talman Gun-Mari Lindholm och konsul Mikhail Zubov
  • Publicerad torsdag den 31 maj 2018 kl. 13:40

Besök av Rysslands ambassadör Pavel Kuznetsov

Rysslands ambassadör i Finland Pavel Kuznetsov besöker Åland idag den 31 maj. Värd för besöket är talman Gun-Mari Lindholm. Dagen inleds med information om självstyrelsen. Därefter samtalar ambassadören med talman Gun-Mari Lindholm och lantrådet Katrin Sjögren om aktuella politiska frågor. Ett besök hos landshövding Peter Lindbäck ingår också i förmiddagens program. På efterrmiddagen besöker ambassadören Ålands sjöfartsmuseum och Mariehamns stad. Dagen avslutas med middag ute på Silverskärs klobben.