• Publicerad måndag den 10 juni 2019 kl. 14:50

Besök av Sveriges riksdags vicetalman och Islands ambassadör

Sveriges riksdags vicetalman Kerstin Lundgren och Islands ambassadör i Helsingfors Árni Þór Sigurðsson besöker Ålands lagting den 9–10 juni. Söndagen inleddes med information och diskussion kring självstyrelsen, samt information om Åland utvecklings och- hållbarhetsagenda. Gästerna fick även vara med och fira Ålands självstyrelsedag och delta i demokratifesten på självstyrelseplatsen samt kvällsprogrammet i Lagtingets plenisal.
Under måndagen fortsätter programmet med ett besök till Ålands fredsinstitut, vicetalmannen möter representanter ur lagtingsgrupperna medan ambassadören besöker Ålands sjöfartsmuseum, efter det följer en gemensam lunch och rundvandring på Stallhagen, samt ett besök till Bomarsunds fästning.