• Publicerad fredag den 15 november 2019 kl. 13:00

Biskop Bo-Göran Åstrand besöker Ålands lagting

Biskop Bo-Göran Åstrand besöker Ålands lagting idag den 15 november. Med på besöket är också Lars-Eric Henricsson, assessor vid domkapitlet, Linus Stråhlman, notarie och Virva Nyback, stiftssekreterare för personalärenden. Besöket inleds med att lagtingsdirektör Susanne Eriksson informerar om självstyrelsen och arbetet i lagtinget. Därefter möte med talman Roger Nordlund och diskussioner med landskapsregeringen.