Ledamot Britt Lundberg Ledamot Britt Lundberg
  • Publicerad onsdag den 21 september 2016 kl. 14:55

Britt Lundberg kandidat till president för Nordiska rådet 2017

Finlands delegation i Nordiska rådet har enhälligt nominera ledamoten Britt Lundberg som kandidat till president för Nordiska rådet år 2017. Finland är ordförandeland för Nordiska rådet år 2017. Nordiska rådets presidentskap väljs för ett kalenderår åt gången. 

Riksdagsledamot Juho Eerola har nominerats som kandidat till vicepresident. Valet av president och vicepresident förrättas vid Nordiska rådets session i Köpenhamn vecka 44.

Nordiska rådet är det officiella nordiska samarbetets parlamentariska organ. Nordiska rådet bildades 1952. Rådet har 87 valda medlemmar, från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt från Färöarna, Grönland och Åland.