Foto: Europaparlamentet Foto: Europaparlamentet
  • Publicerad tisdag den 27 februari 2018 kl. 10:24

BSPC möte i Bryssel den 22 februari

Torsdagen den 22 februari höll den ständiga kommittén för den Parlamentariska Östersjökonferensen (BSPC) möte i Europaparlamentets lokaler i Bryssel. Lagtingsledamot Jörgen Pettersson fungerar som den ständiga kommitténs ordförande under Ålands ordförandeskapsår. Kommitténs möte inleddes med en intressant presentation av Werner Kuhn, medlem i Europaparlamentet, som gick igenom följderna av Brexit för fiskeripolitiken. Vidare gjordes presentationer från CBSS, Helcom, parlamentets regionkommitté och ett Interreg-program för södra Östersjön.  Därefter följde normala mötesärenden, bl.a. valdes den svenske riksdagsledamoten Hans Wallmark till ordförande för den arbetsgrupp om Migration och integration som tillsattes på den årliga konferensen i Hamburg i september 2017.  Lagtingets representant i denna arbetsgrupp är lagtingsledamot Johan Ehn. Vidare fastställdes fjolårets bokslut och det innevarande årets budget. Nämnas kan att BSPC har en synnerligen blygsam budget om 190.000 euro. Ålands deltagaravgift betalas av Nordiska rådet.

Innan ständiga kommitténs möte hölls ett kort förmöte mellan de baltiska och de nordiska ländernas representanter. Mötet skedde inom ramen för det samarbetsavtal som ingåtts mellan Baltiska församlingen och Nordiska rådet. Till mötet var samtliga euparlamentariker från de berörda länderna inbjudna, varav ett dussintal var närvarande, bland dem kan nämnas Nils Torvalds. På träffen diskuterades Brexit samt europeiskt säkerhets- och försvarssamarbete.