Ledamot Jörgen Pettersson och talman Volodin i Moscva Ledamot Jörgen Pettersson och talman Volodin i Moscva
  • Publicerad tisdag den 26 juni 2018 kl. 10:52

BSPC:s ordförandes deltagande i internationella konferenser

Lagtingsledamot Jörgen Pettersson har under juni deltagit i två internationella konferenser i egenskap av ordförande för den parlamentariska Östersjökonferensen (BSPC).
I början på juni deltog ledamot Jörgen Pettersson i en konferens om parlamentarisk utveckling på inbjudan av den ryska Statsdumans talman, V. Volodin. Ledamot Pettersson höll ett anförande på konferensen och hade också ett enskilt samtal med talmannen under sin vistelse i Moskva. 
Den 20-21 juni deltog ledamot Pettersson i plenarsessionen till BSPC:s motsvarighet för Svarta havet, PABSEC. Mötet hölls i Tirana, Albanien och ledamot Pettersson höll ett anförande i vilket han bl.a. betonade att uppbyggnaden och upprätthållandet av en fungerande demokrati kräver kontinuerligt arbete i kombination med uthållighet, men även välfungerande institutioner som backar upp det politiska arbetet.