Budgetförslag 2016 Budgetförslag 2016
 • Publicerad onsdag den 9 november 2016 kl. 14:54

Budgetbehandlingen 2016 inleds måndagen den 14 november kl 13.00

Tiden för inlämnande av budgetmotioner utlöper fredagen den 11 november 2016 klockan 12.00.

Remissdebatten hålls:

 • Måndag 14.11. kl. 13.00 – ca 17.00
 • Tisdag 15.11. kl. 9.30 – ca 17.00
 • Onsdag 16.11. kl. 09.30 – slut

Debatten delas in enligt budgetens indelning och planen är följande: 

Måndagen

Inledande allmän diskussion. Den ekonomiska politiken, självstyrelsepolitiken och liknande övergripande frågor i den allmänna motiveringen samt lagtinget.
Lantrådet (15 min.), finansministern (15 min.), gruppanföranden (15 min.)

OBS! Om debatten inte blir klar under måndagen fortsätter den på tisdagen.

Tisdagen

 • Landskapsregeringen och kansliavdelningens förvaltningsområde
 • Finansavdelningens förvaltningsområde samt skatter och avgifter
 • Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde
 • Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

​OBS! Om debatten inte blir klar under måndagen fortsätter den på onsdagen.

Onsdagen

 • Näringsavdelningens förvaltningsområde
 • Trafikavdelningens förvaltningsområde

Avdelningarna presenteras av respektive minister och efter det är debatten fri.
Under respektive avsnitt behandlas både utgifter och inkomster samt eventuella budgetmotioner.

Talturer för grupperna

 1. Största oppositionsgruppen (Centern)
 2. Största majoritetsgruppen (Liberalerna)
 3. Näststörsta oppositionsgruppen (Obunden Samling)
 4. Näststörsta majoritetsgruppen (Moderat Samling)
 5. Tredjestörsta oppositionsgruppen (Ålands framtid)
 6. Tredjestörsta majoritetsgruppen (Socialdemokraterna)
 7. Fjärdestörsta oppositionsgruppen (Åländsk demokrati)

För varje avsnitt uppgörs en separat talarlista. Ordet begärs i vanlig ordning i salen men grupperna kan som vanligt lämna in en lista över ordningsföljden inom gruppen.

Endast en replik om en minut tillåts!