• Publicerad måndag den 28 augusti 2017 kl. 15:51

Färöarna fortsätter att inspirera

Ålands systerautonomi Färöarna står än en gång inför en dramatisk politisk period i ett läge där landsstyret fungerar som en minoritetsregering. Det kunde lagtingets lag- och kulturutskott konstatera under sitt besök i Köpenhamn och Torshavn senaste vecka.

Inom Ålands lagting är det lag- och kulturutskottet som kommer att vara huvudutskott när förslaget till ny självstyrelselag för Åland ska behandlas. Eftersom den färisk-danska modellen tjänat som en inspiration under Ålandskommitténs arbete valde utskottet denna gång att på plats bekanta sig med både danska statens och Färöarnas hantering av autonomifrågor.

Utskottet kunde under besöket i danska statsministerns kontor konstatera att Danmark på alla nivåer avsätter avsevärt mera resurser på autonomifrågor än vad fallet är i relationerna Åland-Finland. Förutom att både Färöarna och Grönland tillåts ha egna konsulenter inom centrala ministerier, har statsministern ett särskilt autonomisekretariat bestående av totalt sex personer. Inom Folketinget finns dessutom särskilda utskott för både Färöarna och Grönland för att säkerställa att även parlamentarikerna ger autonomierna den tid och kunnande som krävs.

Under två dagar i Torshavn fördjupade sig utskottet bl.a. i den färiska autonomins utveckling, internationella frågor och hanteringen av skattefrågor. Färöarna står åter inför nya utmaningar eftersom förslaget till en färisk grundlag läggs fram inom kort samtidigt som fiskeripolitiken ska läggas om från grunden. Grundlagstanken väcker redan starka reaktioner i Köpenhamn och ses närmast som ett besked om att landsstyret siktar på självständighet. Samtidigt har det nuvarande landsstyret stöd av endast 16 av totalt 33 ledamöter i det färiska lagtinget.

Från Åland deltog utskottets ordförande Harry Jansson ( C ), vice ordförande Roger Eriksson ( Lib ) samt ledamöterna Mikael Staffas ( Lib ), Tony Wickström ( S ), Bert Häggblom ( Obs) och Petri Carlsson ( MSÅ ) och lagtingsdirektör Susanne Eriksson.