Riksdagsledamot Mats Löfström, talman Gun-Mari Lindholm, Finlands talman Paula Risikko och  andra vicetalman Viveka Eriksson Riksdagsledamot Mats Löfström, talman Gun-Mari Lindholm, Finlands talman Paula Risikko och andra vicetalman Viveka Eriksson
  • Publicerad tisdag den 9 oktober 2018 kl. 10:10

Finlands riksdags talman besöker Ålands lagting den 9-10 oktober

Talman Paula Risikko besöker Åland lagting den 9-10 oktober för att bekanta sig med Åland och dess självstyrelse. I besöket deltar också generalsekreteraren Maija-Leena Paavola och sekreterarenför internationella ärenden Anna Kiiskinen. Riksdagsledamoten Mats Löfström deltar i besöket den 9 oktober.

På förmiddagen , tisdagen den 9 oktober, tar talman Gun-Mari Lindholm och vicetalmännen Veronica Thörnroos och Viveka Eriksson emot talmannen i lagtinget. Talman Risikko får då information om självstyrelsens uppkomst, utveckling och framtid. I samtalet deltar också lagtingsdirektör Susanne Eriksson. Förmiddagens program innehåller också diskussioner med Ålands landskapsregering. Under eftermiddagen besöker talmannen med delegation Bomarsunds fästningsområde och Silverskär. Ålands fredsinstitut presenterar sin verksamhet och talmannen får också inblick i åländskt näringsliv.

Under onsdagen besöker talman Risikko landshövding Peter Lindbäck, Ålands hälso- och sjukvård samt Ålands sjöfartsmuseum.