• Publicerad torsdag den 27 september 2018 kl. 10:35

Högsta domstolens 100 års jubileum

Med anledning av Högsta domstolens 100 års jubileum i år anordnade domstolen under måndagen ett Ålandsseminarium. Till seminariet hade domstolens president Timo Esko inbjudit lagtingets talman Gun-Mari Lindholm med delegation.

Vid seminariet höll president Esko och talman Lindholm inledande anföranden. Justitierådet Ari Kantor redogjorde för Ålandsärenden i HD och professor Markku Suksi, Åbo Akademi, talade kring ämnet självstyrelselagens förhållande till grundlagen.

I den efterföljande diskussionen deltog från HD ytterligare justitieråden Tuomo Antila och Lena Engstrand och föredragande i Ålandsärenden Janne Salminen. I talman Gun-Mari Lindholms delegation ingick lantrådet Katrin Sjögren, lag- och kulturutskottets ordförande Harry Jansson, lagtingsdirektören Susanne Eriksson, bitr. lagtingsdirektören Carina Strand, rättschefen Michaela Slotte, t.f. lagberedningschefen Hans Selander och lagberedaren Marina Holm-Johansson.

- Högsta domstolen är ett centralt organ i lagstiftningskontrollen och det är mycket värdefullt att vi på det här sättet etablerar och upprätthåller kontakten med domstolens ledamöter och föredraganden, säger talman Gun-Mari Lindholm.