• Publicerad tisdag den 24 september 2019 kl. 10:00

Intervju med ledamot Harry Jansson

Vilken lagtingsgrupp tillhör du?
Åländsk Center

Hur länge har du suttit i lagtinget?
Sedan 1 november 2007 eller i tolv år.

Vilka uppdrag har du haft?
Den senaste mandatperioden har jag bl.a. varit ordförande för lag- och kulturutskottet som på sitt ansvar även har självstyrelsens grundläggande lagar. Det viktigaste uppdraget under alla år var dock att vara medlem i den s.k. Ålandskommitté som under president Halonens ledning arbetade fram förslaget till ny självstyrelselag 2013-2017.

Vad drog dig in i politiken?
Känslan för svenska språket och den unika autonomi vi ålänningar har att både förvalta och utveckla.

Vilka är dina politiska hjärtefrågor?
Förutom redan nämnda hjärtefrågor är framför allt omtanken om vår miljö och behovet av fossilfria energikällor något jag brinner för.

Vad har varit mest intressant?
Förutom arbetet i Ålandskommittén upplever jag det externa arbetet med att tillförsäkra ålänningarna tillgång till SvT och TV4 via alla kanaler inkl. internet som givande. I det interna arbetet utan vidare de senaste årens märkliga försök att förstöra den åländska kommunstrukturen med hjälp av s.k. tvångslagstiftning. Vi som är för demokrati i alla sammanhang kan glädjas över att vi lyckades få stopp på korståget mot kommunerna.

Vad har varit minst intressant?
Tyvärr dyker det med jämna mellanrum upp lagstiftning som kan betecknas som enbart teknisk och där det grundläggande arbetet och analyserna sedan länge har gjorts av andra.

Vad har förändrats sedan du kom in, till det bättre eller sämre?
I lagtingets interna arbete har övergången till enbart tre utskott varit det mest omvälvande, en reform som gett både positiva och negativa effekter. Atmosfären har liksom tidigare varierat från tid till annan och påståendena om dålig stämning i lagtingsarbetet är oftast rejält överdrivna. Att det på sociala medier förekommer en parallell debatt och ibland påhopp på oss folkvalda är sorgligt men för sådana som inte själva har framgång på den politiska arenan tycks möjligheten att få skälla och kritisera andrta vara ytterst central.

Tycker du att du har fått gehör för dina åsikter eller lyckats påverka som du har hoppats på?
Till överväldigande del är jag nöjd med de ”avtryck” jag varit med om att åstadkomma under alla år. Sedan ska alla veta att det i t.ex. utskottsarbetet inte spelar någon roll om man representerar ett stort eller litet parti. Den personliga förmågan och kunnandet spelar en betydligt större roll.

Vilka frågor har du drivit på mest?
Jag har under den senaste mandatperioden särskilt drivit på frågan om att de ålänningar som utbildar sig till lärare på svenska sidan inte ska motarbetas av vår egen förvaltning. En annan het fråga har varit skatteförvaltningens nya praxis med att beskatta värdelösa markområden (impediment) som s.k. bebyggdbar fastighet i sin helhet. Denna typ av myndighetsagerande är något jag innerligt avskyr eftersom det är den enskilda människan som kommer i kläm.

Vilka frågor har du påverkat mest? På vilket sätt?
Den svåraste frågan att besvara i och med att oerhört mycket är beroende av hur du lyckas få dina kolleger att både ändra sig och till och ta till sig helt nya synpunkter. För att göra svaret enkelt: kommunfrågan och självstyrelsearbetet.

Är lagtingsuppdraget ett uppdrag som du kan rekommendera till andra?
Ja!