• Publicerad tisdag den 17 september 2019 kl. 10:00

Intervju med ledamot Ingrid Zetterman

Vilken lagtingsgrupp tillhör du?
Liberalerna

Hur länge har du suttit i lagtinget?
Snart fyra år.

Vilka uppdrag har du haft?
Genom lagtinget sitter jag i finans- och näringsutskottet samt BSPC. Jag är också ersättare i själstyrelsepolitiska nämnden. Genom beslut av landskapsregeringen sitter jag som vice ordförande i ÅHS. Därutöver har jag kommunala uppdrag och privata.

Vad drog dig in i politiken?
Ett genuint samhällsintresse, och för att jag tyckte att representationen av mammor till småbarn var för liten i parlamentet.

Vilka är dina politiska hjärtefrågor?
Hållbarhet, frihet genom hela livet och tillväxt

Vad har varit mest intressant?
Budgetarbetet i finans- och näringsutskottet. Det ger en stor inblick i hela landskapsekonomin och -verksamheterna.

Vad har varit minst intressant?
Långa debatter om frågor som ligger längst bort från det som jag är intresserad av.

Blev lagtingsarbetet som du tänkt dig? Bättre eller sämre, på vilket sätt?
Det blev till stor del som jag hade tänkt, men roligare! Jag har skaffat mig en mängd nya vänner och bekantskaper både inom parlamentet men också genom alla människor som man möter i samband med olika möten, besök med mera. Det är nog det roligaste med uppdraget – alla spännande, kloka och kunniga människor som en har ynnesten att träffa.

Tycker du att du har fått gehör för dina åsikter eller lyckats påverka som du har hoppats på?
Både ja och nej. Ibland är man ganska ensam om en synpunkt. Men enträgen vinner; jag gläds till exempel åt att det talas cirkulär ekonomi från många håll nu, det är en sak jag arbetat med under hela mandatperioden.

Vilka frågor har du drivit på mest?
Hållbarhet, en ekonomi i balans, äldrepolitiken och liberala värderingar.

Vilka frågor har du påverkat mest? På vilket sätt?
Samma som ovan, genom möten med den egna gruppen, ministrar, betänkanden och debatter.

Är lagtingsuppdraget ett uppdrag som du kan rekommendera till andra?
Ja.