• Publicerad fredag den 6 september 2019 kl. 10:00

Intervju med ledamot Jörgen Pettersson

Vilken lagtingsgrupp tillhör du?
Åländsk Center.

Hur länge har du suttit i lagtinget?
Sedan 2011.

Vilka uppdrag har du haft?
Ordförande i finans- och näringsutskottet, ordförande i BSPC-delegationen, medlem i kanslikommissionen, ersättare i Nordiska rådsdelegationen.

Vad drog dig in i politiken?
Viljan att skapa förutsättningar för att människor ska växa. Jag tycker om att leda och inspirera och är väl insatt i samhällsfrågor

Vilka är dina politiska hjärtefrågor?
Självstyrelsen och att den ska bli starkare i vår omvärld. Jakt, vårt mest hållbara sätt att leva. Utbildning och särskilt sjöfartsfrågor. Åland är ett samhälle som står och faller med sjöfarten och dess kluster. Här har vi en fantastisk tillgång när det gäller hela vårt samhällsbygge och att göra Åland känt i världen.

Vad har varit mest intressant?
Att leda BSPC (Baltic Sea Parliamentary Conference) som första ålänning och vara värd för hela konferensen 2018. Dessutom ordförandeskapet i finans- och näringsutskottet som ger tillgång till en stor del av den makt som formar Åland.

Vad har varit minst intressant?
Finns inget sådant. Allt är viktigt.

Blev lagtingsarbetet som du tänkt dig? Bättre eller sämre, på vilket sätt?
När jag var ny insåg jag att det jag trodde mig veta var något helt annorlunda i verkligheten. Det är stor skillnad att sitta på utsidan och titta in jämfört med att själv vara med och arbeta i lagtinget. På det hela taget har tillvaron i lagtinget varit bättre än jag förväntade mig. Till exempel råder oftast god stämning ledamöterna emellan.

Vad har förändrats sedan du kom in, till det bättre eller sämre?
Det har kanske kommit mer blankettlagar och EU-fördrag som styr lagstiftningsarbetet. Det gör att det blir ännu viktigare att ständigt lyfta självstyrelsen och de möjligheter vi de facto har.

Tycker du att du har fått gehör för dina åsikter eller lyckats påverka som du har hoppats på?
Ja.

Vilka frågor har du drivit på mest?
Att Åland ska vara ett objekt när det gäller förhållandet till vår omvärld. Genom att vara med där de stora besluten fattas kan man påverka dem i en riktning som passar Åland. Det är extremt viktigt att upprätthålla det mänskliga mötet.

Vilka frågor har du påverkat mest? På vilket sätt?
Att Åland tog över ordförandeskapet i BSPC var en direkt följd av omsorgsfullt lobbyarbete och att gripa tillfället. Som ordförande i finans- och näringsutskottet fanns också stora möjligheter att påverka allt från utbildning till sociala satsningar till infrastrukturella satsningar och så vidare.

Är lagtingsuppdraget ett uppdrag som du kan rekommendera till andra?
Ja, det finns gott om chanser att göra skillnad om man väljer att se möjligheter istället för hinder.