• Publicerad fredag den 6 september 2019 kl. 15:00

Intervju med ledamot Mikael Lindholm

Vilken lagtingsgrupp tillhör du?
Åländsk Center

Hur länge har du suttit i lagtinget?
Sedan 2015

Vilka uppdrag har du haft?
I lagtinget sitter jag som viceordförande i social- och miljöutskottet, kommunalt är jag ordförande i Vårdö kommunstyrelse.

Vad drog dig in i politiken?
Mitt engagemang för att vi som bor i glesbygd och skärgård ska kunna fortsätta med det.

Vilka är dina politiska hjärtefrågor?
Förutom ovannämnda är jakt- och fiskefrågor, samt skärgårdens överlevnad mina hjärtefrågor.

Vad har varit mest intressant?
Att lära sig hur hela lagtingsarbetet fungerar i praktiken, vilket är långt ifrån det man kan läsa i medierna.

Blev lagtingsarbetet som du tänkt dig? Bättre eller sämre, på vilket sätt?
Problemet med att sitta i opposition är att när lagförslagen kommer till lagtinget är de redan processade i majoritetens grupper, varför det är svårt att få till ändringar. Kanske en större del av ärendena är på EU- nivå vilket gör att vi inte kan påverka i någon större utsträckning.

Vilka frågor har du drivit på mest?
Det viktigaste var att stoppa stängningen av Guttorps fiskodling.

Är lagtingsuppdraget ett uppdrag som du kan rekommendera till andra?
Ja, om man har ett starkt samhällsengagemang är det en bra plattform.