• Publicerad måndag den 9 september 2019 kl. 10:00

Intervju med ledamot Pernilla Söderlund

Vilken lagtingsgrupp tillhör du?
Liberalerna på Åland

Hur länge har du suttit i lagtinget?
Sedan 2015.

Vilka uppdrag har du haft?
Jag sitter i social- och miljöutskottet den här perioden. Det senaste året har jag varit vice gruppledare för den liberala lagtingsgruppen. Under mandatperioden har jag varit med i en grupp som tagit fram ett idrottspolitiskt program och jag sitter med i en parlamentarisk grupp som tagit fram ett ANDTS program, som vi fortfarande följer upp. Jag sitter även med i ÅMHM:s styrelse.

Vad drog dig in i politiken?
Jag har alltid varit intresserad av samhället och människorna i samhället. Under gymnasietiden tänkte jag bli socionom, men blev istället hälsovårdare och barnmorska. Som barnmorska var jag fackligt aktiv och var bland annat med och ledde TEHY-strejken 2014, och på den vägen är det. Jag ångrar mig inte!

Vilka är dina politiska hjärtefrågor?
Alla vårdfrågor (hälso-, sjuk-, och socialvård) men även miljöfrågor, för mår inte miljön bra så mår inte vi människor bra. Jämställdhetsfrågan försöker jag sätta högt upp på alla agendor, för som barnmorska är jag väl insatt i hur åländska kvinnor har det.

Vad har varit mest intressant?
Att som medlem i ett regeringsparti fått vara med och påverka i lagberedningsskedet. Konkret minns jag ett Nordiskt rundabordssamtal om jämställda parlament som var en liten ögonöppnare för mig, vi har Nordens mest ojämställda parlament, det behöver vi förändra!

Vad har varit minst intressant?
Precis allt har varit intressant! Visst finns det frågor som intresserar mig mindre, men jag ser det som bra tillfälle att lära sig mera om allt.

Blev lagtingsarbetet som du tänkt dig? Bättre eller sämre, på vilket sätt?
Jag hade inte så mycket föreställningar om arbetet och hur det skulle vara, så allt har varit positivt måste jag säga. Men visst var det en ganska tuff omställning att komma från vården till den mera manligt kodade politiska världen.

Tycker du att du har fått gehör för dina åsikter eller lyckats påverka som du har hoppats på?
Både ja och nej. Olika i olika frågor och som nybörjare var det svårt att kunna/hinna påverka i tid. Många frågor vilar på vad som står i regeringsprogrammet, och när det skrevs var man kanske lite oinsatt i en del politiska frågor. Nu efter snart fyra år har jag lärt mig vad som behövs i det åländska samhället.

Vilka frågor har du drivit på mest?
Spontant så tänker jag på socialvårdslagen, som tagit tid och många personers arbete under flera år. Men jag har även försökt att få in jämställdhets- och barnperspektiv i olika frågor.

 Vilka frågor har du påverkat mest? På vilket sätt?
Jag har arbetat för att kommuner och andra myndigheter ska upprätta jämställdhetsplaner, med varierat resultat. Det är lag på att det ska finnas, men jämställdhetslagen ses tyvärr oftast som en rekommendation.

Är lagtingsuppdraget ett uppdrag som du kan rekommendera till andra?
Ja, uppdraget rekommenderas varmt!