• Publicerad onsdag den 11 september 2019 kl. 10:00

Intervju med ledamot Petri Carlsson

Vilken lagtingsgrupp tillhör du?
Moderat Samling för Åland.

Hur länge har du suttit i lagtinget?
Åtta år.

Vilka uppdrag har du haft?
Ordförande och ledamot i finans- och näringsutskottet, ledamot i lag- och kulturutskottet, social- och miljöutskottet samt justeringsutskottet. Dessutom medlem i talmanskonferensen.

Vad drog dig in i politiken?
Engagerade mig i att sanera det giftiga avfallet vid Nyängens dagis i Mariehamn. Fick då frågan om att ställa upp i politiken.

Vilka är dina politiska hjärtefrågor?
Trygghet, välmående och valfrihet. Ekonomi i skick och mera pengar kvar i plånboken. Färre kommuner och kommunala organisationer. Polis, sjukvård och omsorg ska vara prioriterat.

Vad har varit mest intressant?
Att få lära sig om hur lagstiftning fungerar i praktiken, möjligheten att påverka på riktigt och alla mänskliga möten.

Vad har varit minst intressant?
Alla upprepningar i debatterna genom åren.

Vad har förändrats sedan du kom in, till det bättre eller sämre?
Till det sämre: Debatten har blivit mer polariserad och dom personliga påhoppen fler och då främst i sociala medier. Till det bättre: Att vi äntligen verkar ha kommit igång med digitaliseringen, även om mycket återstår.

Tycker du att du har fått gehör för dina åsikter eller lyckats påverka som du har hoppats på?
Ja, ganska mycket ändå, särskilt med tanke på att jag inte har varit minister.

Vilka frågor har du drivit på mest?
Att polisen ska ha bra villkor, investeringen i en permanent magnetresonanskamera till sjukhuset, familjens valfrihet, höjt hemvårdsstöd, skattesänkningarna genom avdrag, färre kommuner och en ekonomi i skick överlag.

Vilka frågor har du påverkat mest? På vilket sätt?
Alla ovan nämnda utom polisens höjda avgångsålder där jag tyvärr inte fick tillräckligt gehör hos mina kollegor. Påverkan görs genom kunskapsinhämtning samt många och långa diskussioner i den egna lagtingsgruppen och med övriga kollegor i regeringsblocket och i lagtinget.

Är lagtingsuppdraget ett uppdrag som du kan rekommendera till andra?
Ja, om man har en drivkraft för uppdraget, har tålamod för lång förändringstid och kan hantera att vara en offentlig person. Det är ett annorlunda ”jobb” med mycket frihet under ansvar och unika möjligheter att få lära sig lite om precis alla områden i ett samhälle.