• Publicerad tisdag den 17 september 2019 kl. 13:00

Intervju med ledamot Runar Karlsson

Vilken lagtingsgrupp tillhör du?
Åländsk center

Hur länge har du suttit i lagtinget?
Sedan år 1999.

Vilka uppdrag har du haft?
Landskapsregeringen, social- och miljöutskottet, gruppordförande.

Vad drog dig in i politiken?
Tidigare jobbade jag i Saltviks kommun och fick därmed vetskap hur viktigt olika områden är för ålänningarna, såsom närservice, vägar, sjukvård, skolor, äldreomsorg etc. är. Därför väcktes mitt intresse att vara med och arbeta för att bevara och förbättra samhällsservicen.

Vilka är dina politiska hjärtefrågor?
Sjukvården, äldreomsorgen, skolorna och givetvis byggande av rondeller.

Vad har varit mest intressant?
Uppdraget som trafikminister och sidouppdraget som styrelsemedlem i ÅHS.

Vad har varit minst intressant?
Ibland för mycket prat och för mycket symbolpolitik.

Vad har förändrats sedan du kom in, till det bättre eller sämre?
Jag tycker att lagtingsarbete fungerar bra och i sig inte förändrats speciellt mycket.

Tycker du att du har fått gehör för dina åsikter eller lyckats påverka som du har hoppats på?
Ja, absolut.

Vilka frågor har du drivit på mest?
Sjukvården.

Vilka frågor har du påverkat mest? På vilket sätt?
Sjukvården, genom en plats i ÅHS styrelse.

Är lagtingsuppdraget ett uppdrag som du kan rekommendera till andra?
Ja, absolut.