• Publicerad tisdag den 17 september 2019 kl. 16:00

Intervju med ledamot Sara Kemetter

Vilken lagtingsgrupp tillhör du?
Ålands Socialdemokrater

Hur länge har du suttit i lagtinget?
Sedan 2011

Vilka uppdrag har du haft?
Ledamot i Social och miljöutskottet, självstyrelsepolitiskanämnden, BSPC och gruppledare.

Vad drog dig in i politiken?
Ojämlika möjligheter för skolelever på Åland.

Vilka är dina politiska hjärtefrågor?
Skolfrågor, unga, jämställdhet och omsorgsfrågor.

Vad har varit mest intressant?
Att sätta sig in i självstyrelsefrågor och att få jobba med självstyrelselagen.

Vad har varit minst intressant?
Att arbeta med lagstiftning där vi har lite påverkansmöjlighet.

Vad har förändrats sedan du kom in, till det bättre eller sämre?
Tyvärr har debattklimatet blivit hårdare i samhället och i media. Det är tufft att vara politiker idag, men jag har kunnat utveckla mig själv och delta i många intressanta forum.

Tycker du att du har fått gehör för dina åsikter eller lyckats påverka som du har hoppats på?
Ja, men alltid skulle man vilja påverka ännu mera. Politik handlar om att kompromissa och hitta goda lösningar för hela Ålands bästa.

Vilka frågor har du drivit på mest?
Utbildnings-och äldreomsorgsfrågor.

Vilka frågor har du påverkat mest? På vilket sätt?
Jag har haft förmånen att tillhöra regeringsblocket och kunnat påverka väldigt mycket. Stoltast är jag över hållbarhetsagendan, äldreomsorgslagen och utvidgad tandvård. Ett steg i rätt riktning.

Är lagtingsuppdraget ett uppdrag som du kan rekommendera till andra?
Ja, absolut.