• Publicerad måndag den 9 september 2019 kl. 15:00

Intervju med ledamot Tony Wikström

Vilken lagtingsgrupp tillhör du?
Ålands socialdemokrater 

Hur länge har du suttit i lagtinget?
Snart 4 år

Vilka uppdrag har du haft?
Medlem i lag-och kulturutskottet, ersättare i Nordiska rådet och EUs regionkommitte, samt olika arbetsgrupper.

Vad drog dig in i politiken?
Jag har alltid varit samhällsintresserad och ville påverka.

Vilka är dina politiska hjärtefrågor?
Psykisk ohälsa, kollektivtrafik och offentlig välfärd i stort.

Vad har varit mest intressant?
Att se hur det fungerar och var det går att påverka.

Vad har varit minst intressant?
Väldigt långa och likriktade anföranden där inget nytt eller intressant förs fram.

Blev lagtingsarbetet som du tänkt dig?Bättre eller sämre, på vilket sätt?
Ja, i stort. Bättre: går att påverka på olika sätt, intressant med kontakter utanför Åland. Sämre: debattklimat och mer oärlighet än jag hoppats på.

Tycker du att du har fått gehör för dina åsikter eller lyckats påverka som du har hoppats på?
Nja. Faktiskt har jag påverkat mest i Nordiska rådet. Hoppades få mer gehör på hemmaplan.

Vilka frågor har du påverkat mest? På vilket sätt?
Vet inte vilken påverkan jag haft. Genom att prata med folk och tycka till i anföranden, sociala medier och insändare. Återigen mest genom nordiska rådets utskottsarbete, medlemsförslag och frågor till regeringarna.

Är lagtingsuppdraget ett uppdrag som du kan rekommendera till andra?
Ja, men du behöver vara en väldigt speciell person. Orädd, inte lättkränkt, otroligt påläst och ha lätt för att lära mycket nytt, inte få särskilt mycket uppskattning för ditt hårda jobb och att privatliv, fritid och psykiskt/fysiskt mående lätt påverkas av tempot och miljön.