• Publicerad onsdag den 11 september 2019 kl. 15:00

Intervju med vicetalman Veronica Thörnroos

Vilken lagtingsgrupp tillhör du?
Åländsk Center

Hur länge har du suttit i lagtinget?
Sedan 2003

Vilka uppdrag har du haft?
Jag har varit medlem i kulturutskottet, social- och miljöutskottet, stora utskottet, finans- och näringsutskottet, medlem i BSPC, ersättare i Nordiska rådet och vicetalman. Sedan har jag också varit trafikminister i 2 år och infrastrukturminister i 4 år, samt Nordisk samarbetsminister i sammanlagt 6 år.

Vad drog dig in i politiken?
En ren missnöjesyttring över en reform som landskapsregeringen genomförde.

Vilka är dina politiska hjärtefrågor?
De flesta och det mesta faktiskt. Det blir ofta så när man hållit på ett tag. Ska jag sammanfatta det kort så blir det: skärgården, sjukvården, svenska språket,  självstyrelsen, näringslivet  och våra kommuner..( ej i prioritetsordning)

Vad har varit mest intressant?
Det flesta frågor och problem blir intressanta när man väl får tid att fördjupa sig i dem.

Vad har varit minst intressant?
Tråkiga, oengagerade, svammliga långa tal från lagtingskolleger. Riktiga sömnpiller vissa gånger.

Vad har förändrats sedan du kom in, till det bättre eller sämre?
Till det sämre: Uppföranden och klädsel har nedprioriterats. Utskotten har blivit färre, vilket har lett till ojämn arbetsbelastning. Vi har alla samma lön men som sagt va väldigt olika arbetsbelastning och dito möjligheter att påverka. Det som har blivit bättre är arbetsmiljön och digitaliseringen.

Tycker du att du har fått gehör för dina åsikter eller lyckats påverka som du har hoppats på?
Både ja och nej. Ibland vinner man, ibland förlorar man, så är det i en demokrati.

Vilka frågor har du drivit på mest?
Skärgård, sjukvård, kommunerna och ekonomin.

Vilka frågor har du påverkat mest? På vilket sätt?
Svårt att svara på.

Är lagtingsuppdraget ett uppdrag som du kan rekommendera till andra?
JA, speciellt kvinnor borde släppa ”inte vågar jag göra det här, jag kan ju ingenting” och komma med och påverka. De bästa besluten fattas av en grupp som består av både män och kvinnor och av unga och  gamla. Välkommen med.