Plenisalen Plenisalen
  • Publicerad fredag den 19 januari 2018 kl. 11:32

Lagtinget återkommer den 5 mars

Vid plenum den 5 mars kommer meddelandet om landskapsregeringens funktionshinderspolitiska åtgärdsprogram, Ett tillgängligt Åland 2017-2020 och meddelandet om en Energi- och klimatstrategi för Åland till år 2030 att diskuteras. Vidare tas en lagmotion gällande ändring av lagtingsordningen för Åland upp för remiss.

För närmare information se föredragningslistan som finns i kalendern under plenum.