Talmansklubba Talmansklubba
  • Publicerad torsdag den 2 mars 2017 kl. 8:50

Lagtinget återkommer den 6 mars

Från landskapsregeringen har sex nya lagar inkommit samt landskapsregeringens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2016, samtliga antecknas till kännedom vid plenum den 6 mars kl 13.00. 

För närmare information och övriga ärenden se föredragningslistan som finns i kalendern under plenum.