• Publicerad tisdag den 15 oktober 2019 kl. 11:50

Lagtingets avslutning och öppnande

Lagtinget 2015-2019 avslutas torsdagen den 31 oktober 2019 och det nyvalda lagtinget öppnas måndagen den 4 november. 

Program den 31 oktober 2019
11.00 Plenum
13.00 Avslutningsgudstjänst i S:t Görans kyrka 
14.00 Lagtingets högtidliga avslutning i plenisalen
Kaffe och tårta

Program den 4 november 2019
12.00 Plenum, val av talmän
13.00 Öppningsgudstjänst i S:t Görans kyrka 
14.00 Lagtingets högtidliga öppnande i plenisalen
Kaffe och tårta

Landshövdningens kungörelse finns här.

Välkomna!