• Publicerad tisdag den 27 augusti 2019 kl. 8:09

Lagtingets BSPC-delegation deltar i Östersjöparlamentets årliga konferens

De samlade staterna och regionerna runt Östersjön har under början av veckan mötts i Oslo för att diskutera gemensamma angelägenheter med fokus på åtgärder för ”Clean Oceans and The Future of Working Life” in Oslo. På plats bland de cirka 200 parlamentarikerna var Ålands lagtings BSPC-delegation med ordförande Jörgen Pettersson, viceordförande Annette Holmberg-Jansson, ledamöterna Sara Kemetter och Ingrid Zetterman samt delegationssekreteraren Sten Eriksson.

Mötet resulterade i en resolution med sammanlagt 32 olika förslag som nu skickas till samtliga regeringar för vidare åtgärder. Bland frågorna som ska hanteras vidare finns

- Fortsätta arbetet för fredliga lösningar på svåra problem, gärna med Ålandsexemplet som modell. Detta har till exempel lyfts allt oftare av medlemmar i den ryska duman som en möjlig lösningsmodell för Ukraina/Krim-krisen.
- ReGeneration2030-konferensen som arrangerades i Mariehamn senaste helg nämndes flera gånger och hyllades som ett gott exempel för alla regeringar.
- Framtidens arbetsliv måste diskuteras, vad betyder t.ex. digitaliseringen för moderna och framtida arbetsplatser och att arbetskraft är något som måste vårdas.
- Plastavfall är ett gemensamt problem för alla Östersjöstater och något som ska hanteras gemensamt och internationellt.
- I södra Östersjön är gamla ammunitionslämningar ett dagligt och svårlöst hot. BSPC-staterna är överens om att det måste till konkreta åtgärder för att inleda ett omfattande bärgningsarbete av lämningarna från krigen.
- Fortsätta ett nära samarbete med systerorganisationen (på regeringsnivå) CBSS för att koordinera åtgärder som gynnar alla, till exempel hållbar turism och en renare sjöfart.

Jörgen Pettersson som fram till och med mötet i Oslo var BSPC:s vicepresident agerar också sjöfartsrapportör och levererade en fyllig rapport på 78 sidor som redogör för shippingens betydelse för hela Östersjön.

”Sjöfarten genomgår just nu en enorm förändring i och med att övriga världen efter årsskiftet måste göra som vi i Östersjön gjort sedan 2015 och övergå till lågsvavliga bränslen. Sjöfarten gör att hela världens handel fungerar och genom att skapa miljövänligare transporter är världens alla fartyg en lösning snarare än ett problem”, sade Pettersson.

Hela rapporten finns att läsa på www.bspc.net.
Åländska BSPC-delegaten Sara Kemetter är rapportör för temaområdet hållbar turism runt Östersjön. Arbetet har gått ut på att kartlägga hur det ser ut i dag och på vilket sätt länderna runt Östersjön kan nå större hållbarhet och miljövänlighet i framtiden:
”Arbetet kring hållbar turism där hela Östersjöregionen är involverad har varit givande. Vi vill hitta gemensamma lösningar för näringslivet och miljön att samarbeta för att kunna få hela regionen att blomstra.”
Kemetter lyfte också den åländska demilitariseringen och neutraliseringen som frekvent hyllas även av andra deltagare. Det åländska exemplet nämns allt oftare som ett sätt att skapa fred i konfliktdrabbade områden som Ukraina, Krim osv.
Annette Holmberg-Jansson underströk behovet av framtidens arbetsplatser och allt tyngre krav på arbetsgivarna.
”Allt handlar inte längre bara om pengar utan minst lika mycket vilka möjligheter till personlig utveckling som morgondagens arbetsgivare är beredda att bidra med. Vi måste som samhälle stå redo för helt nya krav från arbetstagare.”

Nu tar Litauen över ordförandeskapet och konferensen som nästa år hålls i Vilnius, efter det står Sverige på tur.