• Publicerad fredag den 14 december 2018 kl. 11:53

Lagtingets budgetbehandling

Finans- och näringsutskottets betänkande över Ålands budget för år 2019 kommer att debatteras i lagtinget med början vid plenum tisdagen den 18 december 2018 kl 09.30.
Behandlingen av budgeten fortsätter vid behov den 19-20 december med början kl 09.30.

 

Efter det blir det uppehåll i lagtingets plenum till den 7 januari 2019.