• Publicerad fredag den 18 augusti 2017 kl. 14:00

Lagtingets lag- och kulturutskott studerar Färöarna

Lagtingets utskott brukar företa en studieresa per mandatperiod och lag- och kulturutskottet har valt att studera Färöarnas självstyrelsesystem.

Studieresan inleds tisdagen den 22 augusti med ett besök i Köpenhamn där utskottet möter den ansvariga tjänstemannen för färöiska frågor vid Statsministeriet samt träffar representanter för Färöarnas och Grönlands utskott i Folketinget.

Onsdagen den 23 augusti besöker utskottet Färöarnas lagting i Torshavn för allmän information om landsstyrets och lagtinget organisation och den färöiska autonomin i dagläget. Utskottet träffar ministrar från Färöarnas regering för att bland annat diskutera Färöarna och internationella avtal samt Färöarnas förhållande till EU och Nordiska rådet, relationen till Danmark, processen då Färöarna aktiverar sig för att överta ett nytt rättsområde samt Färöarnas skattesystem i praktiken.

Dagen efter besöker utskottet Färöarnas TV & Radio samt universitetet och träffar slutligen representanter för kultur- och rättsutskottet.

Eventuella frågor besvaras av utskottets ordförande ltl Harry Jansson tel 04573135296 eller lagtingsdirektör Susanne Eriksson tel 0457 52 30416.