• Publicerad fredag den 25 augusti 2017 kl. 9:02

Lagtingets pleniperiod augusti-september

På måndag den 28 augusti 2017 inleder lagtinget en treveckors pleniperiod. Därefter inleds flytten tillbaka till Självstyrelsegården. Utskotten sammanträder som vanligt efter behov.