• Publicerad måndag den 4 september 2017 kl. 8:12

Lagtingsledamöter deltar i Östersjökonferensen BSPC

Den årliga parlamentariska Östersjökonferensen (BSPC), med deltagande parlamentariker från parlamenten kring Östersjön, hålls den 3-6 september i Hamburg.

Lagtingets BSPC-delegation, lagtingsledamöterna Jörgen Pettersson (C), Annette Holmberg-Jansson (MS), Ingrid Johansson (Lib) och Sara Kemetter (S), delegationssekreteraren Sten Eriksson samt byråsekreterare Maj Falck deltar i årets Östersjökonferens. BSPC håller i år sin 26 konferens och samlar omkring 200 parlamentariker, experter och tjänstemän.

Årets konferens har som tema ”Innovativ vetenskap, hållbar turism, samarbete i den baltiska regionen. Under konferensens första dag behandlas frågor om ”Samarbete i den baltiska regionen”. Lagtingsledmot Jörgen Pettersson är BSPC:s maritima rapportör och redogör för sina observationer och överlämnar en skriftlig rapport. ”Demokratiskt deltagande och den digitala nutiden” diskuteras i ett rundabordssamtal mellan bl.a. politiker, professorer och ungdomsrepresentanter. Dagens sista rubrik är ”Vetenskap och Forskning”, då en ny Europeisk röntgenmetod presenteras. Dag två diskuteras ”Hållbar turism”. Lagtingsledamot Sara Kemetter, vice ordförande i BSPC:s arbetsgrupp för ”Hållbar turism”, presenterar arbetsgruppens slutrapport. Elias Lindström (Lib) från Mariehamn talar som representant för Östersjöparlamentens Ungdomsforum om ”Utvecklingen av hållbar turism” BSPC:s nya arbetsgrupp ”Migration & Integration” presenteras och diskuteras. Ledamoten Pettersson, assisterad av delegationens sekreterare, kommer i samband med konferensen att delta i BSPC:s ständiga kommittés möte samt i arbetet i den kommitté som under konferensen arbetar fram ett förslag till resolution med uppmaningar från parlamentarikerna till regeringarna.

För närmare information:

Ordf. Jörgen Pettersson tel 0457-3135640

Vice ordf. Annette Holmberg-Jansson tel 0457-3134429

Sara Kemetter tel 050-5897569

Ingrid Johansson tel 040-7597081